Triển khai Tuyên bố ASEAN về vai trò của nền công vụ - Giao ban công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng 9 tháng năm 2018, triển khai nhiệm vụ trọng tâm Quý IV năm 2018 - Ban Thường vụ Tỉnh ủy Khánh Hòa: Tiếp tục thực hiện có hiệu quả công tác thi hành pháp luật trên địa tỉnh

Tỉnh Lạng Sơn: Kết quả công tác phòng, chống tham nhũng quý I năm 2021

Submitted by Banbientap on Wednesday, 31/03/2021 - 16:43

Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tiếp tục chỉ đạo phổ biến, quán triệt, triển khai thực hiện các văn bản của Trung ương về lĩnh vực phòng, chống tham nhũng; tăng cường các biện pháp bảo đảm đón tết Nguyên đán Tân Sửu 2021 vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm; tổng kết Chiến lược quốc gia phòng, chống tham nhũng đến năm 2020 và Kế hoạch thực hiện Công ước Liên hợp quốc về chống tham nhũng; tổng kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 04-CT/TU, ngày 06/6/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tiếp tục tăng cường công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, giai đoạn 2016-2020; thực hiện tốt Chỉ thị số 10/CT-TTg, ngày 22/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường, xử lý ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc.

Các cơ quan, tổ chức, đơn vị đã xây dựng, tổ chức thực hiện kế hoạch phòng, chống tham nhũng năm 2021; cơ quan thông tin đại chúng đăng tải 10 tin bài, phóng sự về công tác phòng, chống tham nhũng; tổ chức kiểm tra việc thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính; thực hiện chuyển đổi vị trí công tác 16 trường hợp; triển khai thực hiện công tác kiểm soát tài sản, thu nhập năm 2021. Ngành Thanh tra kết thúc 62/106 cuộc thanh tra, kiểm tra; phát hiện sai phạm về kinh tế 1.304,1 triệu đồng; kiến nghị xử lý thu hồi 442 triệu đồng; đã thu hồi được 288,3 triệu đồng. Các tổ chức thanh tra chuyên ngành xử phạt vi phạm hành chính đối với 136 tổ chức và cá nhân, với 393 triệu đồng. Thực hiện, kết thúc 03/05 cuộc thanh tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng; phát hiện sai phạm và kiến nghị thu hồi 242,9 triệu đồng; đã thu hồi 242,9 triệu đồng.

 Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an khởi tố 01 vụ án về tội tham nhũng, chưa khởi tố bị can, chuyển đến Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lạng Sơn để điều tra theo thẩm quyền. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh khởi tố bổ sung tội Tham ô tài sản đối với bị can Vy Thị Hằng trong vụ án Vi phạm quy định về kế toán và Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng, 03 bị can, xảy ra tại UBND xã Hòa Lạc, huyện Hữu Lũng.

                                                                                                     Thiều Anh Khuyên