Triển khai Tuyên bố ASEAN về vai trò của nền công vụ - Giao ban công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng 9 tháng năm 2018, triển khai nhiệm vụ trọng tâm Quý IV năm 2018 - Ban Thường vụ Tỉnh ủy Khánh Hòa: Tiếp tục thực hiện có hiệu quả công tác thi hành pháp luật trên địa tỉnh

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lạng Sơn giám sát chuyên đề đối với Ban cán sự Đảng và một số đồng chí trong Ban cán sự Đảng Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh

Submitted by Banbientap on Thursday, 30/07/2020 - 16:36

   Ngày 13/7/2020, Đoàn giám sát số 05 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lạng Sơn tiến hành giám sát trực tiếp đối với Ban cán sự Đảng và một số đồng chí trong Ban cán sự Đảng Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh về kết quả 05 năm triển khai thực hiện Chỉ thị số 32- CT/TU, ngày 30/5/2015 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác đấu tranh phòng, chống vi phạm pháp luật và tội phạm, công tác thi hành án trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2015 - 2020 và những năm tiếp theo.

   Qua nghiên cứu báo cáo, các tài liệu liên quan và trao đổi, thảo luận giữa các thành viên Đoàn giám sát với các đồng chí Ban cán sự Đảng Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh, lãnh đạo một số phòng nghiệp vụ Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh, đại diện chi ủy, lãnh đạo Viện Kiểm sát nhân dân thành phố Lạng Sơn và Viện Kiểm sát nhân dân huyện Lộc Bình. Đồng chí Đào Đức Hoan, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn giám sát số 05 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã kết luận sơ bộ buổi giám sát, đánh giá cao sự chủ động, tích cực của Ban cán sự Đảng Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo Viện Kiểm sát nhân dân hai cấp tỉnh Lạng Sơn triển khai thực hiện nghiêm túc, kịp thời, có hiệu quả Chỉ thị số 32- CT/TU, ngày 30/5/2015 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và các văn bản chỉ đạo của Ban cán sự Đảng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao; triển khai thực hiện tốt các Nghị quyết của Quốc hội về công tác phòng, chống vi phạm pháp luật và tội phạm; Kết luận số 92-KL/TW, ngày 12/3/2014 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 49-NQ/TW, ngày 02/6/2005 của Bộ Chính trị về “Chiến lược Cải cách tư pháp đến năm 2020”.

   Trong 5 năm qua, Ban cán sự Đảng Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh đã lãnh đạo công tác tổ chức, cán bộ, xây dựng ngành Kiểm sát Lạng Sơn trong sạch, vững mạnh; thực hiện tinh gọn bộ máy, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh đã sắp xếp 12 phòng nghiệp vụ xuống còn 8 phòng; bố trí cán bộ bảo đảm phù hợp với năng lực, trình độ, đáp ứng yêu cầu công tác. Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh đã đổi mới công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, nội dung tuyên truyền đa dạng, phù hợp với đối tượng, địa bàn góp phần nâng cao nhận thức và ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, đảng viên và Nhân dân. Ban cán sự Đảng Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh đã lãnh đạo, chỉ đạo ngành Kiểm sát tỉnh Lạng Sơn thực hiện chức năng, thực hành quyền công tố và kiểm sát hoạt động tư pháp. Trong đấu tranh, phòng, chống vi phạm pháp luật và tội phạm, công tác thi hành án hình sự, dân sự, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh đã chủ động phối hợp với các cơ quan tiến hành tố tụng và các cơ quan liên quan thực hiện tốt các quy chế phối hợp, qua đó đã góp phần quan trọng vào việc hoàn thành tốt chức năng nhiệm vụ của mỗi ngành, đảm bảo quá trình điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án hình sự, thi hành án dân sự được thực hiện kịp thời, nghiêm minh, đúng quy định của pháp luật, không bỏ lọt tội phạm, không làm oan người vô tội, góp phần bảo vệ quyền con người, quyền công dân.

   Trong công tác thực hành quyền công tố và kiểm sát việc giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố; thực hành quyền công tố, kiểm sát điều tra; thực hành quyền công tố, kiểm sát hoạt động tư pháp trong giai đoạn truy tố; thực hành quyền công tố, kiểm sát xét xử án hình sự... Viện Kiểm sát nhân dân hai cấp tỉnh đã đề ra các yêu cầu cơ quan điều tra, xét xử, thi hành án hình sự, dân sự khắc phục các thiếu sót, vi phạm; kiến nghị các cấp chính quyền và cơ quan, đơn vị hữu quan trong công tác phòng ngừa tội phạm. Viện Kiểm sát nhân dân hai cấp đã chủ động phối hợp với các cơ quan tiến hành tố tụng xác định được 424 vụ án điểm để đưa ra xét xử lưu động phục vụ nhiệm vụ chính trị của địa phương; áp dụng theo thủ tục rút gọn 19 vụ; các trường hợp đình chỉ vụ án, bị can đều có căn cứ, đúng quy định của pháp luật; tỷ lệ truy tố đúng thời hạn, đúng tội danh đạt 100%; đã ban hành 52 quyết định kháng nghị, được Tòa án nhân dân chấp nhận đạt tỷ lệ trên 82%; phối hợp với Tòa án nhân dân hai cấp tổ chức 577 phiên tòa xét xử rút kinh nghiệm để nâng cao kỹ năng thẩm vấn, tranh tụng của Kiểm sát viên, tham gia 529 phiên tòa xét xử lưu động phục vụ nhiệm vụ chính trị địa phương.

   Trong công tác kiểm sát việc tạm giữ, tạm giam và thi hành án hình sự; kiểm sát việc thi hành án hình sự, Viện Kiểm sát hai cấp đã tăng cường công tác kiểm sát thường kỳ tại các Nhà tạm giữ, Trại tạm giam, kiểm sát trực tiếp Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn trong việc quản lý, giáo dục đối với người chấp hành án được hưởng án treo, cải tạo không giam giữ; kiểm sát công tác thi hành án hình sự.

   Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh đã tăng cường hợp tác với Viện Kiểm sát nhân dân Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây, Trung Quốc trong công tác đấu tranh, phòng, chống tội phạm, đã ban hành 42 Công hàm ủy thác Viện Kiểm sát nhân dân Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây, Trung Quốc xác minh lý lịch tư pháp các bị can và đối tượng có liên quan trong các vụ án hình sự, cơ bản các ủy thác đều được phía bạn trả lời kịp thời, phục vụ tốt công tác đấu tranh với tội phạm xuyên biên giới, bảo vệ tốt quyền và lợi ích hợp pháp của công dân hai nước.

   Trong 5 năm qua, Ban cán sự Đảng Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Lạng Sơn đã tích cực tham mưu, báo cáo đề xuất Ban Thường vụ Tỉnh ủy lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy, chính quyền, cơ quan, đơn vị triển khai thực hiện công tác đấu tranh, phòng chống vi phạm pháp luật và tội phạm. Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh đã làm tốt công tác giáo dục tư tưởng, chính trị, xây dựng cơ quan, đơn vị. Hằng năm, kết quả công tác đều hoàn thành vượt các chỉ tiêu Nghị quyết của Quốc hội giao và chỉ tiêu công tác của Viện Kiểm sát nhân dân tối cao giao, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh luôn đạt tiêu chuẩn “An toàn về an ninh trật tự”, không có cán bộ, đảng viên vi phạm pháp luật. Năm 2018, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh được Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh tặng Bằng khen có thành tích xuất sắc trong 05 năm triển khai thực hiện Thông tư số 23/2012/TT-BCA ngày 27/4/2012 của Bộ Công an Quy định về khu dân cư, xã, phường, thị trấn, cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường đạt tiêu chuẩn “An toàn về an ninh, trật tự” giai đoạn 2012-2017. Kết quả công tác của Viện Kiểm sát nhân dân hai cấp tỉnh Lạng Sơn đã góp phần tích cực trong công tác đấu tranh, phòng chống vi phạm pháp luật và tội phạm, đảm bảo ổn định tình hình an ninh, trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn.                                                           

                                                                                                                                 Vũ Học