Triển khai Tuyên bố ASEAN về vai trò của nền công vụ - Giao ban công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng 9 tháng năm 2018, triển khai nhiệm vụ trọng tâm Quý IV năm 2018 - Ban Thường vụ Tỉnh ủy Khánh Hòa: Tiếp tục thực hiện có hiệu quả công tác thi hành pháp luật trên địa tỉnh

Ban cán sự Đảng Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Lạng Sơn: Kết quả 10 năm thực hiện Chỉ thị số 48-CT/TW, ngày 22/10/2010 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo cua Đảng đối với công tác phòng, chống tội phạm trong tình hình mới

Submitted by Banbientap on Monday, 27/07/2020 - 08:23

Thực hiện Kế hoạch số 06-KH/BCS, ngày 16/11/2011 của Ban cán sự Đảng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao; Chương trình hành động số 14- CTr/TU, ngày 04/4/2011 và Kế hoạch số 05-KH/TU, ngày 04/4/2011 của Tỉnh ủy về thực hiện Chỉ thị số 48-CT/TW, ngày 22/10/2010 của Bộ Chính trị về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tội phạm trong tình hình mới”. Ban cán sự Đảng Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh đã xây dựng Kế hoạch số 34-KH/BCS, ngày 16/12/2010 về triển khai thực hiện Chỉ thị số 48-CT/TW của Bộ Chính trị; ban hành nhiều kế hoạch, chương trình hành động thực hiện công tác phòng, chống tội phạm. 

Ban cán sự Đảng Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh đã lãnh đạo, chỉ đạo ngành Kiểm sát tỉnh làm tốt công tác tổ chức, cán bộ và công tác nghiệp vụ của ngành Kiểm sát. Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh đã tăng cường công tác giáo dục tư tưởng, chính trị, xây dựng cơ quan an toàn về an ninh, trật tự; tích cực tham gia xây dựng, hoàn thiện hệ thống pháp luật, góp ý với các dự thảo luật; thường xuyên đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật với các nội dung, hình thức phong phúc, đa dạng như: Thành lập Ban Chỉ đạo và tổ công tác tuyên truyền của ngành Kiểm sát Lạng Sơn; ký quy chế phối hợp với cơ quan Báo, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh; động viên cán bộ, công chức Viện Kiểm sát nhân dân tích cực viết tin bài đăng tải trên Trang thông tin điện tử của ngành Kiểm sát để tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật; Viện Kiểm sát hai cấp đã phối hợp với Cơ quan điều tra, Tòa án xác định 463 vụ án điểm, 25 vụ án áp dụng theo thủ tục rút gọn; xét xử lưu động các vụ án phục vụ nhiệm vụ chính trị của địa phương.

Hằng năm, Ban cán sự Đảng, Đảng ủy, lãnh đạo Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh đã ban hành các kế hoạch chỉ đạo, thực hiện nhiệm vụ phòng, chống tội phạm và nâng cao trách nhiệm, vai trò của Viện Kiểm sát hai cấp trong công tác phối hợp với các cơ quan tiến hành tố tụng trong việc điều tra, truy tố, xét xử các vụ án hình sự, không để xảy ra việc đình chỉ điều tra đối với bị can vì lý do không phạm tội hoặc trường hợp Tòa án tuyên bị cáo không phạm tội.

Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh đã chủ trì ký quy chế phối hợp ba ngành: Công an - Viện Kiểm sát - Tòa án nhân dân tỉnh trong công tác giải quyết án hình sự và thi hành án hình sự; ký quy chế phối hợp với các ngành hữu quan trong việc tiếp nhận, giải quyết tin báo, tố giác về tội phạm, đồng thời tăng cường trách nhiệm phối hợp giữa các cơ quan trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, đảm bảo mọi hành vi vi phạm và tội phạm đều được phát hiện, xử lý kịp thời, nghiêm minh theo quy định của pháp luật. Viện Kiểm sát hai cấp của tỉnh kiểm sát 4.517 tin báo, Cơ quan điều tra đã giải quyết 4.411 tin (đạt tỷ lệ 97,65%; vượt 7,65% so với chỉ tiêu của Nghị quyết số 37/2012/QH13). Kiểm sát trực tiếp 121 lượt Cơ quan điều tra của Công an, sau kết thúc các cuộc kiểm sát đều ban hành kết luận chung; ban hành 61 kiến nghị yêu cầu Cơ quan điều tra khắc phục những thiếu sót, vi phạm trong việc giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm.

Trong thực hành quyền công tố, kiểm sát điều tra, 100% số vụ án hình sự đều được Viện Kiểm sát kiểm sát chặt chẽ ngay từ khi khởi tố, kịp thời đề ra yêu cầu điều tra để chống bỏ lọt tội phạm và người phạm tội, không làm oan người vô tội; tỷ lệ bắt giữ chuyển xử lý về hình sự đạt 99,5% (vượt 4,5% so với chỉ tiêu của ngành). Viện Kiểm sát hai cấp kiểm sát điều tra 8.612 vụ, 15.646 bị can, Cơ quan điều tra đã giải quyết 8.417 vụ, 15.220 bị can. Viện Kiểm sát đã giải quyết 7.696 vụ, 14.470 bị can, trong đó ra quyết định truy tố đúng thời hạn đạt tỷ lệ 98,1% (vượt 8,1% so với chỉ tiêu của Nghị quyết số 37/2012/QH13), tỷ lệ truy tố bị can đúng tội danh đạt 99%. Thông qua công tác thực hành quyền công tố kiểm sát điều tra, Viện Kiểm sát đã ban hành 41 văn bản kiến nghị yêu cầu Cơ quan điều tra khắc phục một số thiếu sót trong hoạt động điều tra, 53 kiến nghị với cơ quan hữu quan trong công tác phòng ngừa vi phạm pháp luật, tội phạm.

Thực hành quyền công tố và kiểm sát xét xử án hình sự, Viện Kiểm sát hai cấp đã kiểm sát xét xử sơ thẩm 7.981 vụ, 15.180 bị cáo. Tòa án đã giảí quyết 7.899 vụ, 15.019 bị cáo, đạt tỷ lệ 98,9%; thụ lý kiểm sát xét xử phúc thẩm 1.251 vụ, 2.001 bị cáo, Tòa án đã giải quyết 1.238 vụ, 9.979 bị cáo, đạt tỷ lệ 98,9%. Thông qua công tác thực hành quyền công tố, kiểm sát xét xử, kiểm sát bản án, quyết định của Tòa án, Viện Kiểm sát hai cấp đã ban hành kháng nghị phúc thẩm 68 vụ, được Tòa án chấp nhận đạt tỷ lệ 83,3% (vượt 13% so với chỉ tiêu của Nghị quyết số 37/2012/QH13). Qua công tác kiểm sát xét xử án hình sự, Viện Kiểm sát hai cấp đã ban hành 71 kiến nghị yêu cầu Tòa án khắc phục vi phạm trong công tác xét xử, trong việc áp dụng pháp luật; 38 văn bản kiến nghị với cơ quan chức năng về xử lý và phòng ngừa vi phạm, tội phạm trong công tác quản lý Nhà nước.

Trong công tác kiểm sát việc tạm giữ, tạm giam và thi hành án hình sự, Viện Kiểm sát luôn kiểm sát chặt chẽ việc chuyển giao quyết định thi hành án, bản án của Tòa án cùng cấp cho Cơ quan thi hành án và cơ quan, tổ chức được giao một số nhiệm vụ thi hành án hình sự; kiểm sát thường kỳ tại các Nhà tạm giữ, Trại tạm giam, kịp thời trao đổi giữa cơ quan quản lý và các cơ quan tiến hành tố tụng khắc phục những thiếu sót trong công tác giam, giữ. Đã kiểm sát trực tiếp việc chấp hành pháp luật tại các Nhà tạm giữ, Trại tạm giam 294 lượt và ban hành 294 kết luận, ban hành 51 kiến nghị riêng yêu cầu khắc phục thiếu sót, vi phạm trong công tác tạm giữ, tạm giam. Trong 10 năm qua, không xảy ra trường hợp người bị tạm giữ, tạm giam trốn khỏi nơi giam giữ; chế độ đối với người bị tạm giữ, tạm giam và thi hành án hình sự được bảo đảm đúng quy định của pháp luật.

Ban cán sự Đảng Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh đã chỉ đạo Viện Kiểm sát nhân dân cấp huyện tiến hành kiểm sát trực tiếp 60 lượt Cơ quan Thi hành án hình sự cấp huyện, 305 lượt Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn trong việc quản lý, giáo dục các đối tượng phạt tù nhưng cho hưởng án treo, đảm bảo việc thực thi pháp luật được nghiêm chỉnh.

Trong 10 năm qua, Ban cán sự Đảng Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh đã triển khai thực hiện nghiêm túc, kịp thời, có hiệu quả Chỉ thị số 48-CT/TW, ngày 22/10/2010 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tội phạm trong tình hình mới. Cấp ủy, tổ chức Đảng và cơ quan Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh luôn duy trì tập thể đoàn kết, thống nhất. Ban cán sự Đảng Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh đã lãnh đạo, chỉ đạo Viện Kiểm sát hai cấp tỉnh Lạng Sơn làm tốt công tác tổ chức, cán bộ, xây dựng cơ quan an toàn về an ninh, trật tự; thực hiện công tác chuyên môn đã đạt được nhiều kết quả nổi bật, hằng năm đều đạt và vượt chỉ tiêu công tác do Quốc hội và Ban cán sự Đảng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao giao. Viện Kiểm sát nhân dân hai cấp tỉnh Lạng Sơn đã chủ động phối hợp với các cơ quan tiến hành tố tụng và các cơ quan có liên quan làm tốt công tác tiếp nhận, giải quyết tin báo, tố giác về tội phạm, kiến nghị, khởi tố; trong công tác điều tra, truy tố, xét xử tội phạm đều đảm bảo các quy định của pháp luật, không xảy ra oan, sai, bỏ lọt tội phạm; thực hiện đồng bộ các giải pháp ngăn chặn, kiềm chế, làm giảm một số loại tội phạm hình sự đặc biệt nghiêm trọng, tội phạm có tổ chức, tội phạm xuyên quốc gia, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn.

                                                                                                                            Vũ Học