Triển khai Tuyên bố ASEAN về vai trò của nền công vụ - Giao ban công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng 9 tháng năm 2018, triển khai nhiệm vụ trọng tâm Quý IV năm 2018 - Ban Thường vụ Tỉnh ủy Khánh Hòa: Tiếp tục thực hiện có hiệu quả công tác thi hành pháp luật trên địa tỉnh

Giao ban trực tuyến toàn quốc các ban nội chính tỉnh ủy, thành ủy 6 tháng đầu năm 2020

Submitted by Banbientap on Friday, 24/07/2020 - 09:48

Ngày 17/7/2020, Ban Nội chính Trung ương tổ chức giao ban trực tuyến các ban nội chính Tỉnh ủy, thành ủy 6 tháng đầu năm 2020, triển khai nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2020 với 63 điểm cầu trên cả nước. Đồng chí Phan Đình Trạc, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo về phòng, chống tham nhũng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo cải cách tư pháp Trung ương chủ trì hội nghị. Tại điểm cầu Lạng Sơn, dự hội nghị có đồng chí Đào Đức Hoan, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy; các đồng chí lãnh đạo, chuyên viên Ban Nội chính Tỉnh ủy.

xfxbf
Quang cảnh Hội nghị tại điểm cầu Lạng Sơn

Trong 6 tháng đầu năm 2020, các ban nội chính tỉnh ủy đã chủ động, phối hợp tham mưu cho tỉnh ủy xây dựng 92 văn bản chỉ đạo về công tác nội chính, phòng chống tham nhũng và cải cách tư pháp; nắm chắc tình hình, tham mưu cho cấp ủy lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện các nội dung liên quan đến công tác bảo đảm an ninh trật tự tại địa bàn; lựa chọn các vụ việc, vụ án nghiêm trọng, phức tạp liên quan đến an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội, tham nhũng, kinh tế được dư luận xã hội quan tâm vào diện ban thường vụ tỉnh ủy, thành ủy theo dõi, chỉ đạo. Công tác kiểm tra, giám sát được tăng cường, các ban nội chính đã chủ trì và tham gia 144 cuộc kiểm tra, giám sát đối với các cấp ủy, tổ chức đảng. Công tác thẩm định được nâng cao, có chất lượng; đã chủ trì, phối hợp thẩm định, thẩm tra 174 đề án, văn bản trình ban thường vụ tỉnh ủy, thành ủy và tham gia ý kiến với 166 đề án, văn bản quan trọng khác. Thực hiện nghiêm quy định về công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo, nhất là các đơn thư được thường trực tỉnh ủy, thành ủy giao xử lý; các ban nội chính tỉnh ủy, thành ủy đã tham mưu gúp bí thư tỉnh ủy tiếp 458 cuộc với 1.210 lượt công dân; tiếp nhận, xử lý 12.267 đơn, thư khiếu nại, tố cáo. Sau 01 năm thực hiện Kế hoạch thi đua chuyên đề số 142-KH/BNCTW,ngày 26/02/2019 giai đoạn 2019-2020 các ban nội chính tỉnh ủy đã phát hiện và tham mưu xử lý hiệu quả 59 vụ án và 53 vụ việc “tham nhũng vặt”; có 24/63 ban nội chính tỉnh ủy đã phát hiện và tham mưu xử lý ít nhất  01 vụ án và 01 vụ việc. Tổ chức bộ máy của ban nội chính tỉnh ủy, thành ủy tiếp tục được củng cố, kiện toàn, trang thiết bị làm việc ngày càng được quan tâm.

Đối với Lạng Sơn, trong 6 tháng đầu năm 2020, Ban Nội chính Tỉnh ủy và các cơ quan trong khối nội chính đã tham mưu cho Thường trực Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức đảng, các sở, ban, ngành và các cơ quan khối nội chính thực hiện nghiêm túc công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh tiếp tục được bảo đảm, chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới được giữ vững, không để xảy ra các vụ việc phức tạp, bức xúc. Tăng cường các biện pháp bảo đảm trật tự an toàn xã hội, trật tự an toàn giao thông; tăng cường kiểm soát và phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và các hành vi vi phạm về pháo. Công tác phòng chống tham nhũng tiếp tục được cấp ủy, chính quyền các cấp quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức triển khai thực hiện; chú trọng tuyên truyền, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

        Tại Hội nghị, các đại biểu của 10 ban nội chính tỉnh ủy, thành ủy đã phát biểu, thảo luận, trao đổi về thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc tỉnh ủy, thành ủy trực thuộc Trung ương theo Quy định số 04-QĐi/TW; công tác tham mưu giúp người đứng đầu cấp ủy trong việc tiếp dân, đối thoại trực tiếp với dân và xử lý những phản ánh, kiến nghị của dân theo Quy định số 11-QĐi/TW và về Kế hoạch thi đua chuyên đề giai đoạn 2019-2020 với chủ đề “Nâng cao hiệu quả công tác phát hiện và tham mưu xử lý các vụ án tham nhũng, các hành vi “tham nhũng vặt” xảy ra trên địa bàn”

       Phát biểu kết luận Giao ban trực tuyến, Đồng chí Phan Đình Trạc, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo về phòng, chống tham nhũng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo cải cách tư pháp Trung ương biểu dương những nỗ lực, cố gắng và chúc mừng những thành tích, kết quả công tác của tập thể lãnh đạo và cán bộ, công chức, nhân viên các ban nội chính tỉnh ủy, thành ủy 6 tháng đầu năm 2020. Đồng thời, yêu cầu các ban nội chính tỉnh ủy, thành ủy khắc phục khó khăn, chủ động tham mưu cho cấp ủy triển khai thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả công tác nội chính và phòng chống tham nhũng tại địa phương; triển khai đồng bộ các nhóm nhiệm vụ theo Quy định số 04-QĐ/TW của Ban Bí thư.

                                                                                      Ngô Thị Hường