Triển khai Tuyên bố ASEAN về vai trò của nền công vụ - Giao ban công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng 9 tháng năm 2018, triển khai nhiệm vụ trọng tâm Quý IV năm 2018 - Ban Thường vụ Tỉnh ủy Khánh Hòa: Tiếp tục thực hiện có hiệu quả công tác thi hành pháp luật trên địa tỉnh

Chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra Trung ương làm việc tại Lạng Sơn

Submitted by Banbientap on Tuesday, 14/07/2020 - 09:23

LSO-Hôm nay (10/6), đoàn công tác của Uỷ ban Kiểm tra Trung ương do đồng chí Trần Cẩm Tú, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra Trung ương làm trưởng đoàn làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh uỷ Lạng Sơn về tình hình thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW, ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.


Đồng chí Lâm Thị Phương Thanh, Uỷ viên Trung ương Đảng,
Bí thư Tỉnh ủy phát biểu tại buổi làm việc

Làm việc với đoàn, về phía tỉnh Lạng Sơn có đồng chí Lâm Thị Phương Thanh, Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ và các đồng chí uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ.

Thay mặt Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, đồng chí Hoàng Văn Nghiệm, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh đã báo cáo tóm tắt tình hình thực hiện Chỉ thị 35.

Theo đó, Tỉnh uỷ đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, quán triệt, tổ chức thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 35 và các văn bản hướng dẫn.

Trong đó công tác thông tin, tuyên truyền được tăng cường với nhiều hình thức; công tác chuẩn bị văn kiện đại hội được thực hiện kỹ lưỡng, kịp thời, đảm bảo chất lượng; công tác chuẩn bị nhân sự chủ động, nghiêm túc; các cấp uỷ đã chỉ đạo giải quyết xử lý nghiêm túc đơn thư, khiếu nại, tố cáo liên quan đến nhân sự; quan tâm thực hiện kịp thời chế độ, chính sách đối với cán bộ không tái cử theo quy định.

Cấp uỷ các cấp đã chủ động, kịp thời chỉ đạo đại hội đảng bộ điểm cấp cơ sở, tổ chức rút kinh nghiệm để tổ chức đại hội đại trà…

Đến hết ngày 5/6/2020, toàn Đảng bộ có 729/744 tổ chức cơ sở đảng (gồm 290 đảng bộ cơ sở và 439 chi bộ cơ sở) đã tổ chức đại hội nhiệm kỳ 2020-2025, đạt tỷ lệ 97,98%. Tỉnh uỷ lựa chọn Đảng bộ huyện Bình Gia để tổ chức đại hội điểm (ngày 15,16, 17/6/2020)và thí điểm thực hiện trực tiếp bầu Bí thư huyện uỷ tại Đại hội, đến nay, công tác chuẩn bị được thực hiện cơ bản bảo đảm theo kế hoạch.


Đồng chí Trần Cẩm Tú, Bí thư Trung ương Đảng,
Chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra Trung ương phát biểu tại buổi làm việc

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Trần Cẩm Tú, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra Trung ương ghi nhận và đánh giá cao những kết quả toàn diện mà tỉnh đã đạt được trong thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2015-2020 cũng như việc triển khai thực hiện Chỉ thị 35 của Bộ Chính trị thời gian qua.

Đồng chí đề nghị: Thời gian tới, tỉnh cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện tốt Chỉ thị 35 và các văn bản hướng dẫn của Trung ương. Công tác chuẩn bị đại hội cần được tiến hành chặt chẽ, khoa học, rõ ràng và thường xuyên kiểm tra, đôn đốc; việc tổ chức đại hội phải đảm bảo an toàn, tiết kiệm, tránh phô trương, hình thức; tiếp tục làm tốt công tác tuyên truyền; đề cao cảnh giác, chủ động phòng ngừa, đấu tranh ngăn chặn mọi âm mưu chống phá của các thế lực thù địch; tiếp tục quan tâm công tác xây dựng văn kiện.

Đồng thời, tỉnh cần tập trung chuẩn bị thật tốt công tác cán bộ, đảm bảo tính dân chủ, công tâm, khách quan, đúng quy trình, quy định; tiếp tục làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, đảng viên; tập trung chỉ đạo để kịp thời xử lý các vấn đề phát sinh.

                                                                                          Nguồn: BaoLangSon.vn