Triển khai Tuyên bố ASEAN về vai trò của nền công vụ - Giao ban công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng 9 tháng năm 2018, triển khai nhiệm vụ trọng tâm Quý IV năm 2018 - Ban Thường vụ Tỉnh ủy Khánh Hòa: Tiếp tục thực hiện có hiệu quả công tác thi hành pháp luật trên địa tỉnh

Công bố Quyết định của Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy về việc thành lập Đoàn Giám sát việc thực hiện Quy định số 11-QĐi/TW, ngày 18/02/2019 của Bộ Chính trị và Công văn số 1579-CV/TU, ngày 25/11/2019 của Tỉnh ủy về công tác tiếp công dân đối với Ban Thường

Submitted by Banbientap on Tuesday, 14/07/2020 - 09:03

Ngày 01/6/2020, tại phòng họp Ban Thường vụ Thành ủy Lạng Sơn, Đoàn Giám sát của Ban Nội chính Tỉnh ủy do Đồng chí Vy Thế Hồng, Phó Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy làm Trưởng đoàn đã có buổi làm việc với Thành ủy Lạng Sơn để công bố Quyết định của Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy về việc thành lập Đoàn giám sát việc thực hiện Quy định số 11-QĐi/TW, ngày 18/02/2019 của Bộ Chính trị và Công văn số 1579-CV/TU, ngày 25/11/2019 của Tỉnh ủy về công tác tiếp công dân đối với Ban Thường vụ Thành ủy Lạng Sơn.

Dự buổi làm việc, có các thành viên Đoàn Giám sát của Ban Nội chính Tỉnh ủy; Thường trực Thành ủy Lạng Sơn, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy, Chánh Văn phòng Thành ủy; Thường trực Đảng ủy phường Vĩnh Trại và xã Quảng Lạc.

Tại buổi làm việc, đại diện Đoàn Giám sát đã Công bố Quyết định số 284-QĐ/BNCTU, ngày 13/5/2020 của Ban Nội chính Tỉnh ủy về việc thành lập Đoàn Giám sát, Kế hoạch giám sát, đề cương Báo cáo và lịch làm việc của Đoàn tại đơn vị được kiểm tra.