Chào mừng 76 năm Ngày cách mạng tháng Tám thành công (19/8/1945-19/8/2021)!

Liên hệ

BAN NỘI CHÍNH TỈNH ỦY LẠNG SƠN

Địa chỉ : Đường Hùng Vương, phường Chi Lăng, Thành phố Lạng Sơn.

Điện thoại : 0205 3.816.958 – Fax: 025 3815 138; Email: bannoichinh@langson.gov.vn