Triển khai Tuyên bố ASEAN về vai trò của nền công vụ - Giao ban công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng 9 tháng năm 2018, triển khai nhiệm vụ trọng tâm Quý IV năm 2018 - Ban Thường vụ Tỉnh ủy Khánh Hòa: Tiếp tục thực hiện có hiệu quả công tác thi hành pháp luật trên địa tỉnh

Chùm ảnh hoạt động: Công đoàn cơ sở Ban Nội chính Tỉnh ủy tham gia Hội thi thể thao công chức, viên chức, lao động lần thứ IV năm 2019

                                                                                            Ngô Thị Hường