Skip to main content

Liên đoàn Lao động tỉnh biểu dương khen thưởng cho 14 tập thể, 31 cá nhân có thành tích xuất sắc trong “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” giai đoạn 2021 - 2023

        Chiều 27/4, Liên đoàn Lao động tỉnh tổ chức hội nghị Sơ kết 3 năm thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

aa

         Lãnh đạo Liên đoàn Lao động tỉnh tặng Bằng Khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh giai đoạn 2021 - 2023

           Dự Hội nghị có đồng chí Lý Đức Thanh, Tỉnh ủy viên, Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh; Các đồng chí đại diện lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Ban Dân vận Tỉnh ủy, các đoàn thể chính trị - xã hội tỉnh; lãnh đạo các đơn vị có quy chế phối hợp với Liên đoàn Lao động tỉnh; các đồng chí Ủy viên Ban chấp hành, Ủy ban Kiểm tra Liên đoàn Lao động tỉnh; toàn thể các bôn chuyên trách công đoàn và 45 tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh giai đoạn 2021 - 2023.

          Trong giai đoạn 2021 - 2023, để đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trở thành việc làm thường xuyên trong các cấp công đoàn, trong đoàn viên, người lao động, Liên đoàn Lao động tỉnh đã tổ chức triển khai, thực hiện Kết luận số 01 nghiêm túc, đồng bộ từ cấp tỉnh đến cấp cơ sở; đồng thời xây dựng hướng dẫn cụ thể, lựa chọn các nội dung phù hợp để chỉ đạo các cấp công đoàn triển khai, thực hiện.

          Tại Hội nghị, Liên đoàn Lao động tỉnh đã biểu dương, khen thưởng cho 14 tập thể, 31 cá nhân có thành tích xuất sắc trong “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” giai đoạn 2021 - 2023. Trong đó, có cá nhân đồng chí đồng chí Nguyễn Đức Trung, Chi ủy viên Chi bộ, Ủy viên Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở, Trưởng phòng Theo dõi công tác phòng, chống tham nhũng, Ban Nội chính Tỉnh ủy đã được Liên đoàn Lao động tỉnh biểu dương, khen thưởng.

          Hội nghị đã đánh giá kết quả đạt được qua 03 năm triển khai thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ chính trị của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, đưa ra những hạn chế, nguyên nhân, rút ra bài học kinh nghiệm và đề ra phương hướng nhiệm vụ tiếp tục thực hiện có hiệu quả Kết luận số 01-KL/TW trong thời gian tiếp theo trong các cấp công đoàn.

Tin: MINH ANH