Đoàn kiểm tra chuyên đề của Ban Thường vụ Tỉnh ủy kiểm tra trực tiếp Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ đội Biên phòng tỉnh

Submitted by Banbientap on Tuesday, 09/08/2022 - 09:06

Ngày 28/7/2022, tại trụ sở Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, Đoàn kiểm tra số 833 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy tiến hành làm việc trực tiếp với Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ đội Biên phòng tỉnh theo kế hoạch kiểm tra đối với Ban Thường vụ và cá nhân một số đồng chí trong Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ đội Biên phòng tỉnh về kết quả công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện Kết luận số 26-KL/TU, ngày 29/12/2020 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TU, ngày 30/5/2015 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác đấu tranh phòng, chống vi phạm pháp luật và tội phạm, công tác thi hành án trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2015-2020 và những năm tiếp theo; Chỉ thị số 05-CT/TU, ngày 12/5/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021-2025.

Ảnh toàn cảnh buổi gặp mặt
Đồng chí Đoàn Thanh Sơn Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn kiểm tra chủ trì buổi làm việc

Đồng chí Đoàn Thanh Sơn Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn kiểm tra Chủ trì buổi làm việc với 8/8 thành viên Đoàn kiểm tra tham gia; Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ đội Biên phòng: đồng chí Trịnh Hữu Tăng, Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Bộ đội Biên phòng tỉnh; đồng chí Ninh Văn Hợp, Phó Bí thư Đảng ủy, Chỉ huy trưởng Bộ đội Biên phòng tỉnh; đồng chí Trần Quang Tùng, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Chính ủy Bộ đội Biên phòng tỉnh; đồng chí Lương Mạnh Vông, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Chủ nhiệm Chính trị Bộ đội Biên phòng tỉnh và các đồng chí đại diện một số đảng ủy, chi bộ trực thuộc Đảng bộ Bộ đội Biên phòng tỉnh.

Ảnh toàn cảnh buổi gặp mặt
Đồng chí Trịnh Hữu Tăng, Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Bộ đội Biên phòng tỉnh trình bày báo cáo

Sau khi nghe Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ đội Biên phòng tỉnh và các cá nhân được kiểm tra trình bày báo cáo kết quả thực hiện các nội dung kiểm tra; giải trình làm rõ thêm một số nội dung theo kế hoạch và đề cương gợi ý báo cáo, cung cấp tài liệu liên quan theo yêu cầu của Đoàn kiểm tra. Căn cứ kết quả thẩm tra tại một số chi bộ, Đảng ủy trực thuộc Đảng bộ Bộ đội Biên phòng tỉnh, kết quả thảo luận giữa Đoàn kiểm tra và đơn vị, cá nhân được kiểm tra, đồng chí Đoàn Thanh Sơn Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn kiểm tra đã sơ bộ nhận xét kết quả kiểm tra: Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ đội Biên phòng tỉnh đã quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc, kịp thời, đầy đủ, hiệu quả Kết luận 26 và Chỉ thị 05 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, đã bảo đảm an ninh, an toàn biên giới quốc gia trên địa bàn, duy trì ổn định trật tự, an toàn xã hội khu vực biên giới, không để xảy ra vụ việc phức tạp. Công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm được thực hiện quyết liệt, hiệu quả, các loại tội phạm hình sự và tệ nạn xã hội đều giảm, đã phòng ngừa không để hình thành tội phạm có tổ chức hoạt động ở khu vực biên giới, cửa khẩu. Ban Thường vụ, Đảng ủy Bộ đội Biên phòng tỉnh đã thường xuyên quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt công tác phòng chống tham nhũng, tiêu cực, trong kỳ kiểm tra, Đảng bộ Bộ đội Biên phòng tỉnh không xảy ra vụ việc tham nhũng.

Chia sẻ sự vất vả của Bộ đội Biên phòng tỉnh trong hơn 2 năm qua đã khắc phục mọi khó khăn, hoàn thành tốt nhiệm vụ bảo vệ biên giới, phòng chống dịch nơi tuyến đầu, phối hợp thực hiện tốt công tác xuất nhập khẩu qua địa bàn; đồng chí Trưởng Đoàn kiểm tra cũng đề nghị thời gian tới, Ban Thường vụ, Lãnh đạo Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh cần tiếp tục chỉ đạo làm tốt công tác phối hợp với các cơ quan, lực lượng chức năng trong công tác nắm tình hình, giải quyết các vụ việc về an ninh, trật tự ở khu vực biên giới, cửa khẩu, chủ động báo cáo, tham mưu, đề xuất Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Tỉnh ủy lãnh đạo, chỉ đạo xử lý các vấn đề phức tạp, phát sinh; tăng cường công tác bồi dưỡng, giáo dục tư tưởng, chính trị, động viên cán bộ, chiến sỹ yên tâm rèn luyện, phấn đấu công tác tốt; tăng cường công tác phòng ngừa tham nhũng, tiêu cực trong nội bộ đơn vị và hoạt động của các cơ quan, đơn vị liên quan khu vực biên giới, cửa khẩu.

 

Vũ Học