Hội nghị giao ban thực hiện Quy định số 11-QĐ/TW

Submitted by Banbientap on Wednesday, 29/06/2022 - 19:04
aa
Đồng chí Nguyễn Quốc Đoàn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy phát biểu tại hội nghị 

hiều 27/6, Tỉnh ủy Lạng Sơn tổ chức hội nghị giao ban 6 tháng đầu năm 2022 về thực hiện Quy định số 11 ngày 18/2/2019 của Bộ Chính trị về trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy trong việc tiếp dân, đối thoại trực tiếp với dân và xử lý những phản ánh, kiến nghị của dân. Đồng chí Nguyễn Quốc Đoàn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy chủ trì hội nghị.

Theo báo cáo, trong 6 tháng đầu năm 2022, người đứng đầu cấp ủy các cấp đã thực hiện nghiêm Quy định số 11. Theo đó, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đã tiếp 6 kỳ, 8 vụ việc với 27 lượt công dân; bí thư các huyện ủy, thành ủy tổ chức tiếp 66 kỳ; bí thư đảng ủy các xã tổ chức tiếp 890 kỳ. Sau mỗi kỳ tiếp công dân, văn phòng cấp ủy đều ban hành thông báo kết luận, giao tổ chức đảng, cấp ủy cấp dưới, các cơ quan chức năng liên quan kiểm tra, rà soát, thông báo kết quả cho công dân. Cùng đó các cơ quan hành chính đã tiếp 1.433 lượt công dân đến khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh và đề đạt nguyện vọng; các cơ quan tư pháp tiếp 1.206 lượt…

 Đối với công tác đối thoại, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Tỉnh ủy thường xuyên quan tâm, kịp thời chỉ đạo việc đối thoại với người dân. Các huyện ủy, thành ủy đã quan tâm chỉ đạo, tổ chức đối thoại giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với Nhân dân để lắng nghe, tiếp thu các ý kiến liên quan đến những vấn đề người dân quan tâm, qua đó tuyên truyền, giải thích, vận động để người dân đồng thuận, hạn chế tối đa việc kiến nghị, khiếu nại tố cáo vượt cấp.

Bên cạnh những kết quả đã đạt được, việc thực hiện Quy định số 11-QĐ/TW còn một số hạn chế như: công tác dự báo, nắm tình hình, chỉ đạo của một số cấp ủy, chính quyền có thời điểm còn chưa kịp thời; các huyện ủy, thành ủy chưa quan tâm đúng mức đến việc chỉ đạo cấp ủy, bí thư cấp ủy cơ sở gặp gỡ, đối thoại với Nhân dân; chất lượng công tác tiếp công dân của một số cơ quan, đơn vị còn hạn chế…

Tại hội nghị, các đại biểu tập trung thảo luận làm rõ những kết quả đạt được, đề xuất nhưng giải pháp nhằm khắc phục những hạn chế đã chỉ ra như: tăng cường công tác tuyên truyền, vận động nhân dân trong thực hiện các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; nêu cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu trong việc tiếp dân, xử lý những kiến nghị, phản ánh của nhân dân; phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan chức năng…

aa
Đồng chí Nguyễn Quốc Đoàn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy phát biểu tại hội nghị 

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy ghi nhận những ý kiến đóng góp của các đại biểu trong việc thực hiện Quy định 11 tại mỗi cơ quan, đơn vị.

Về phương hướng, nhiệm vụ trong thời gian tới, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu cấp ủy, chính quyền các cấp, người đứng đầu các cơ quan, đơn vị tiếp tục quán triệt, triển khai nghiêm túc các văn bản của cấp trên liên quan đến công tác tiếp công dân, xử lý các ý kiến, kiến nghị chính đáng của Nhân dân.

Cùng đó, nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước cho nhân dân, nhất là những địa bàn phát sinh nhiều đơn thư hoặc đơn thư vượt cấp kéo dài; tập trung chỉ đạo các cơ quan chức năng, tổ chức chính trị – xã hội làm tốt công tác hòa giải, vận động, thuyết phục công dân thực hiện đúng quy định của pháp luật về khiếu nại, tố cáo.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh: Cấp ủy, chính quyền các cấp cần chủ động tiếp dân, thường xuyên tổ chức đối thoại với Nhân dân để lắng nghe tâm tư, nguyện vọng, kịp thời giải quyết các vấn đề, đảm bảo lợi ích chính đáng của người dân.

Các huyện, thành phố, cơ quan, đơn vị cần thực hiện nghiêm chế độ báo cáo, thông tin tình hình giải quyết đơn thư phản ánh, kiến nghị của người dân… để cấp trên nắm tình hình, từ đó có chỉ đạo, định hướng đối với những vấn đề phức tạp.

ĐÌNH QUANG – THANH MAI

Nguồn: Baolangson.vn