Thành lập Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh Lạng Sơn

Submitted by Banbientap on Wednesday, 22/06/2022 - 16:18

Thực hiện Quy định số 67-QĐ/TW, ngày 02/6/2022 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy, chế độ làm việc, quan hệ công tác của Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, ngày 20/6/2022, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lạng Sơn đã ban hành quyết định thành lập Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh.

          Theo đó, Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh gồm 15 đồng chí, do đồng chí Nguyễn Quốc Đoàn, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy làm Trưởng ban; các Phó Trưởng Ban gồm: đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy; đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy; đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy; đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh (trong đó, đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy là Phó Trưởng Ban Thường trực).

aa
Đồng chí Nguyễn Quốc Đoàn, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Ban Chỉ đạo PCTN, tiêu cực tỉnh Lạng Sơn

           Các Ủy viên Ban Chỉ đạo gồm: Đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh; đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh; đồng chí Tỉnh ủy viên, Chánh Văn phòng Tỉnh ủy; đồng chí Tỉnh ủy viên, Chánh Thanh tra tỉnh; đồng chí Tỉnh ủy viên, Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh; đồng chí Chánh án Tòa án nhân dân tỉnh; đồng chí Giám đốc Sở Tư pháp; đồng chí Phó Trưởng ban Thường trực, Ban Nội chính Tỉnh ủy.

aa
Đồng chí Đoàn Thanh Sơn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo PCTN, tiêu cực tỉnh Lạng Sơn

          Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy, chế độ làm việc, quan hệ công tác của Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh thực hiện theo Quy định số 67-QĐ/TW, ngày 02/6/2022 của Ban Bí thư Trung ương Đảng; Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh xây dựng, ban hành Quy chế làm việc. Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh có con dấu riêng theo quy định và sử dụng tài khoản của Văn phòng Tỉnh ủy để phục vụ hoạt động; kinh phí hoạt động của Ban Chỉ đạo do Văn phòng Tỉnh ủy đảm bảo.

                                                                                                         Nguyễn Trung