Triển khai Tuyên bố ASEAN về vai trò của nền công vụ - Giao ban công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng 9 tháng năm 2018, triển khai nhiệm vụ trọng tâm Quý IV năm 2018 - Ban Thường vụ Tỉnh ủy Khánh Hòa: Tiếp tục thực hiện có hiệu quả công tác thi hành pháp luật trên địa tỉnh

Công an Lạng Sơn Triển khai kế hoạch đảm bảo an ninh trật tự Năm du lịch quốc gia 2021 trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn

Submitted by Banbientap on Friday, 26/03/2021 - 15:20

       Năm du lịch quốc gia 2021 là sự kiện chính trị, văn hóa, xã hội cấp quốc gia, mang tầm cỡ quốc tế, các sự kiện diễn ra ở một số địa phương trong đó có Lạng Sơn. Thực hiện chỉ đạo của Bộ Công an, Công an Lạng Sơn đã xây dựng, triển khai kế hoạch đảm bảo an ninh trật tự Năm du lịch quốc gia 2021 trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn. Đẩy mạnh giáo dục chính trị tư tưởng trong cán bộ chiến sỹ Công an Lạng Sơn về ý nghĩa, tầm quan trọng trong công tác đảm bảo an ninh trật tự, phục vụ tổ chức các hoạt động, sự kiện Năm Du lịch quốc gia 2021 diễn ra trên địa bàn. Từ đó nâng cao ý thức, trách nhiệm trong thực thi nhiệm vụ.

       Công an Lạng Sơn cũng chủ động tham mưu cấp ủy, chính quyền địa phương, phối hợp với các Sở, ngành, đoàn thể trong thực hiện nhiệm vụ đảm bảo an ninh trật tự Năm Du lịch quốc gia 2021. Tiếp tục đẩy mạnh phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”, tạo thế trận an ninh nhân dân vững chắc trong giữ gìn an ninh trật tự. Thông tin, tuyên truyền cho cán bộ chiến sỹ và các tầng lớp Nhân dân nắm rõ, chủ động phòng ngừa, phát hiện, đấu tranh ngăn chặn âm mưu, hoạt động phá hoại hoặc lợi dụng Năm du lịch quốc gia 2021 để hoạt động xâm phạm an ninh quốc gia, gây rối trật tự công cộng các thế lực thù địch, đối tượng phản động và các loại tội phạm. Tuyên truyền, vận động Nhân dân tham gia giữ gìn an ninh trật tự, nâng cao ý thức trách nhiệm trong việc chấp hành các quy định của pháp luật, giữ gìn vệ sinh môi trường, trật tự công cộng, ý thức thực hiện các biện pháp phòng chống dịch bệnh Covid-19, giữ gìn và phát triển bản sắc văn hóa, truyền thống, phong tục tập quán và quảng bá văn hóa, con người Xứ Lạng, gắn phát triển du lịch với đảm bảo an ninh chính trị, văn hóa, kinh tế, xã hội.

        Lực lượng Công an Lạng Sơn cũng triển khai đồng bộ các mặt công tác nghiệp vụ Công an với mục tiêu đảm bảo tuyệt đối an toàn các hoạt động, địa điểm du lịch trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn, không để các đối tượng lợi dụng hoạt động phạm tội. Trong đó sẽ tăng cường công tác nắm tình hình, nâng cao hiệu quả công tác quản lý Nhà nước về an ninh du lịch, quản lý xuất nhập cảnh, quản lý cư trú, tạm trú của người nước ngoài, người địa phương khác đến địa bàn du lịch. Phòng ngừa, đấu tranh trấn áp các loại tội phạm, nhất là tội phạm cướp giật, cờ bạc, trộm cắp, ma túy, mại dâm, hoạt động mê tín dị đoan; quản lý các ngành nghề kinh doanh có điều kiện về an ninh trật tự; tuyên truyền, vận động thu hồi vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ. Chủ động xây dựng phương án đảm bảo an toàn phòng, chống cháy nổ, đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên tuyến, phân luồng không để xảy ra ùn tắc giao thông tại các địa điểm diễn ra sự kiện du lịch, góp phần vào thành công của các sự kiện du lịch, tạo hình ảnh đẹp về Xứ Lạng trong lòng du khách.

                                                                Nguyệt My, Công an tỉnh Lạng Sơn