Triển khai Tuyên bố ASEAN về vai trò của nền công vụ - Giao ban công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng 9 tháng năm 2018, triển khai nhiệm vụ trọng tâm Quý IV năm 2018 - Ban Thường vụ Tỉnh ủy Khánh Hòa: Tiếp tục thực hiện có hiệu quả công tác thi hành pháp luật trên địa tỉnh

Công an Lạng Sơn Tăng cường giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ chiến sỹ trong công tác phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí

Submitted by Banbientap on Friday, 12/03/2021 - 17:28

       Thực hiện kế hoạch của Ban chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, lãng phí của Bộ Công an về công tác phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong lực lượng CAND năm 2021, Công an tỉnh Lạng Sơn đã tổ chức triển khai kế hoạch, quán triệt cán bộ chiến sỹ (CBCS) tiếp tục thực hiện nghiêm túc các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, của ngành liên quan đến công tác phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; hiểu rõ về mục đích, ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác phòng, chống tham nhũng. Từ đó nâng cao tinh thần trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, chiến sỹ CAND trong đấu tranh phòng chống tham nhũng, lãng phí.

        Các đơn vị nghiệp vụ trong Công an tỉnh, Công an các huyện, thành phố, lực lượng Công an xã căn cứ vào đặc điểm của từng đơn vị đã tổ chức triển khai thực hiện phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ. Trong đó tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng, phát huy vai trò nêu gương của cán bộ đảng viên, nhất là các lãnh đạo chủ chốt trong việc chấp hành chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, thực hiện cần, kiệm, liêm, chính, trí công vô tư gắn với học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; phát huy tính tiên phong, gương mẫu của cán bộ chiến sỹ, đảng viên CAND đi đầu trong công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí. Đưa ra các biện pháp, cách làm hiệu quả để thực hành tiết kiệm, chống lãng phí ở từng chi bộ, đơn vị. Kịp thời biểu dương người tốt, việc tốt; động viên, khen thưởng kịp thời các tập thể, cá nhân có thành tích trong công tác phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. 

Tăng cường đấu tranh, phản bác các thông tin, quan điểm sai trái, xuyên tạc của các thế lực thù địch về tình hình tham nhũng, lãng phí ở Việt Nam; đấu tranh làm thất bại âm mưu gây chia rẽ, mất đoàn kết nội bộ, làm suy giảm lòng tin của Nhân dân đối với Đảng, Nhà nước và lực lượng CAND. Đổi mới phương pháp, tác phong làm việc, xây dựng hình ảnh đẹp về người cán bộ chiến sỹ Công an gần dân, lắng nghe ý kiến đóng góp của Nhân dân; tuân thủ nghiêm túc quy tắc ứng xử, chuẩn mực đạo đức trong thực thi công vụ, không có thái độ cửa quyền, hách dịch, gây phiền hà cho công dân, tổ chức. Đẩy mạnh tuyên truyền, thông tin đầy đủ, kịp thời về kết quả đấu tranh, trấn áp tội phạm và các vi phạm pháp luật liên quan đến tham nhũng, lãng phí nhằm giúp Nhân dân có nhận thức đúng đắn về công cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí của Đảng, Nhà nước và lực lượng Công an, từ đó vận động sự ủng hộ của các tầng lớp Nhân dân trong công tác phòng. chống tham nhũng, nêu cao ý thức phối hợp xây dựng phong trào "Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc", thông tin tố giác các trường hợp có biểu hiện tham nhũng để điều tra làm rõ và xử lý theo quy định của Pháp luật.

AA
Tăng cường tuyên truyền, vận động Nhân dân đồng lòng, ủng hộ lực lượng Công an trong đấu tranh phòng, chống tham nhũng

Lãnh đạo Công an tỉnh cũng yêu cầu các đơn vị làm tốt công tác nắm tình hình tư tưởng CBCS, tăng cường kiểm tra, chấn chỉnh CBCS trong việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ, phòng ngừa sai phạm, nhất là các lĩnh vực, khâu công tác dễ phát sinh tham nhũng, tiêu cực; kiên quyết xử lý nghiêm các trường hợp có hành vi tham nhũng, tiêu cực, vi phạm đạo đức, lối sống; các biểu hiện "bảo kê", bao che, làm ngơ, thiếu trách nhiệm, lợi dụng chức vụ, quyền hạn để tham nhũng. Thực hiện nghiêm chế độ tự phê bình, phê bình, khắc phục tình trạng nể nang, né tránh, ngại va chạm, không dám bảo vệ người trung thực, tố giác, đấu tranh với hành vi tham nhũng, lãng phí.

          Với việc triển khai nghiêm túc, tin rằng công tác phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong lực lượng Công an Lạng Sơn sẽ đạt hiệu quả trong phòng, chống tham nhũng, lãng phí, giữ vững an ninh, trật tự trên địa bàn./.

                                            NGUYỆT MY - Công an tỉnh Lạng Sơn