Ảnh Hội nghị tổng kết công tác năm 2020, triển khai nhiệm vụ năm 2021; Đón nhận Huân chương lao động Hạng ba, Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh, Kỷ niệm chương

                                                                                                              Đức Trung