Triển khai Tuyên bố ASEAN về vai trò của nền công vụ - Giao ban công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng 9 tháng năm 2018, triển khai nhiệm vụ trọng tâm Quý IV năm 2018 - Ban Thường vụ Tỉnh ủy Khánh Hòa: Tiếp tục thực hiện có hiệu quả công tác thi hành pháp luật trên địa tỉnh

Hội nghị giao ban trực tuyến sơ kết công tác thanh tra 6 tháng đầu năm 2020

Submitted by Banbientap on Monday, 27/07/2020 - 08:45

Ngày 22/7/2020, Thanh tra Chính phủ tổ chức Hội nghị giao ban trực tuyến công tác thanh tra 6 tháng đầu năm 2020, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020 với 63 điểm cầu trên cả nước. Dự và chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Trương Hòa Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ, đồng chí Lê Minh Khái, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Thanh tra Chính phủ; các đồng chí lãnh đạo Thanh tra Chính phủ, đại diện một số cơ quan, bộ, ngành Trung ương. Tại điểm cầu Lạng Sơn, dự hội nghị có đồng chí Đoàn Thị Loan, Tỉnh ủy viên, Chánh Thanh tra tỉnh; các đồng chí đại diện Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, Ban Nội chính Tỉnh ủy, Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Ban Tiếp công dân tỉnh; lãnh đạo, Chánh Thanh tra các sở: Tài chính, Tư pháp, Tài Nguyên và Môi trường, Nội vụ, Lao động, Thương binh và Xã hội; lãnh đạo Ủy ban nhân dân thành phố, huyện Cao Lộc; lãnh đạo, chuyên viên Thanh tra tỉnh.

xcv
Quang cảnh Hội nghị

Trong 6 tháng đầu năm 2020, toàn ngành Thanh tra đã triển khai 3.245 cuộc thanh tra hành chính và 73.695 cuộc thanh tra, kiểm tra chuyên ngành; phát hiện vi phạm về kinh tế hơn 31,1 nghìn tỷ đồng, hơn 3,4 nghìn ha đất, trong đó kiến nghị thu hồi về ngân sách Nhà nước hơn 13,7 nghìn tỷ đồng và 507 ha đất; kiến nghị xử lý kỷ luật hành chính đối với 805 tập thể và 12 cá nhân; ban hành 46.795 quyết định xử phạt vi phạm hành chính của tổ chức, cá nhân với số tiền hơn 4,2 nghìn tỷ đồng; chuyển cơ quan điều tra tiếp tục xem xét, xử lý 39 vụ, 46 đối tượng. Về công tác tiếp dân, xử lý đơn thư, giải quyết khiếu nại, tố cáo, cơ quan hành chính Nhà nước các cấp đã tiếp 165.198 lượt công dân với 134.277 vụ việc; có 1.642 đoàn đông người (giảm 9,4% số lượt người, giảm 16,4% số đoàn đông người, tăng 8,1% số vụ việc so với cùng kỳ năm 2019). Qua giải quyết khiếu nại, tố cáo đã kiến nghị thu hồi cho Nhà nước và trả lại cho công dân 13 tỷ đồng, 76 ha đất; trả lại quyền lợi cho 501 người, kiến nghị xử lý hành chính 169 người, chuyển cơ quan điều tra 3 vụ. Đối với công tác phòng, chống tham nhũng, ngành Thanh tra tiếp tục hướng dẫn, đôn đốc các ngành, các cấp đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biển pháp luật về phòng, chống tham nhũng, lãng phí; thực hiện các giải pháp phòng ngừa tham nhũng. Về phát hiện và xử lý hành vi tham nhũng, qua thanh tra, kiểm tra và giải quyết khiếu nại, tố cáo phát hiện 26 vụ, 23 đối tượng tham nhũng và liên quan đến tham nhũng.

dv
Điểm cầu Lạng Sơn

Đối với Lạng Sơn, trong 6 tháng đầu năm 2020, đã triển khai 62 cuộc thanh, kiểm tra hành chính đối với 123 đơn vị; trong đó có 59 cuộc thanh tra, kiểm tra theo kế hoạch, 03 cuộc đột xuất; đã kết thúc 39 cuộc; ban hành kết luận đối với 62 đơn vị. Qua thanh tra, kiểm tra phát hiện 62 đơn vị hạn chế, sai phạm, trong đó có 36 đơn vị có sai phạm liên quan đến tài chính, ngân hàng với tổng số tiền 5.771,5 triệu đồng; kiến nghị thu hồi 5.749,6 triệu đồng và 123.302,7 m2 đất; đã thu hồi 4.965,2 triệu đồng; yêu cầu các đơn vị tổ chức kiểm điểm trách nhiệm của tập thể, cá nhân để xảy ra sai phạm. Các cơ quan hành chính trong tỉnh đã tiếp 1.287 lượt/712 công dân (tiếp thường xuyên: 956 lượt/545 công dân, tiếp định kỳ và đột xuất của lãnh đạo: 331 lượt/167 công dân), với tổng số 311 vụ việc, trong đó, vụ việc cũ 153, vụ việc mới phát sinh 158. Tổng số đơn các cơ quan hành chính tiếp nhận là 179 đơn khiếu nại, tố cáo (gồm 116 khiếu nại, 63 tố cáo); số đơn khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền của Thủ trưởng các cơ quan hành chính các cấp phải giải quyết là 82 đơn; đã giải quyết 59/71 đơn khiếu nại, đạt tỷ lệ 83,1%; đã giải quyết được 10/11 đơn tố cáo, đạt tỷ lệ 90,9%. Trong 6 tháng đầu năm 2020, công tác tuyên truyền chủ trương, đường lối, chính sách, pháp luật về thanh tra, phòng chống tham nhũng, thực hiện tiết kiệm chống lãng phí tiếp tục được quan tâm; các cơ quan, đơn vị trong tỉnh đã tổ chức tuyên truyền, phổ biến pháp luật với nhiều hình thức phong phú, thiết thực như thông qua các buổi sinh hoạt định kỳ tại cơ quan, đơn vị, đoàn thể, trường học, các buổi họp thôn, khối phố để phổ biến tới nhiều đối tượng và nhân dân trên địa bàn; đã treo 120 băng zon; lắp đặt 40 pano áp phíc; truyền thông trực tiếp 121 lần với 7.005 lượt người nghe.

Tại Hội nghị có 6 ý kiến tham luận của các đại biểu tại các điểm cầu các địa phương tập trung thảo luận, phân tích một số hạn chế, khó khăn trong công tác thanh tra, tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo, công tác phòng chống tham nhũng; thống nhất các nhiệm vụ, giải pháp triển khai thực hiện trong 6 tháng cuối năm 2020.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình đánh giá Thanh tra Chính phủ và ngành Thanh tra đạt được một số kết quả tích cực; công tác thanh tra đã bám sát định hướng và sự chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Thủ trưởng cơ quan quản lý nhà nước; tập trung cao, phát huy tốt vai trò nòng cốt trong việc tham mưu triển khai thực hiện các giải pháp đã đề ra. Trong thời gian tới cần tiếp tục thực hiện đồng bộ các giải pháp theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, nâng cao hiệu quả công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; thực hiện nghiêm túc trách nhiệm tiếp công dân định kỳ của thủ trưởng các cấp, các ngành. Thực hiện đồng bộ các giải pháp phòng ngừa tham nhũng theo quy định của Luật Phòng, chống tham nhũng và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật. Tập trung hướng dẫn Thanh tra các bộ, ngành, địa phương tăng cường công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong ngành. Tăng cường, nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước trong ngành Thanh tra; chú trọng bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ; quán triệt ý thức, trách nhiệm cho cán bộ; xây dựng ngành Thanh tra tiếp tục phát triển, ngày càng đáp ứng tốt hơn yêu cầu của quản lý nhà nước và với niềm tin của Đảng, Nhà nước và Nhân dân.

Tại Hội nghị, đã công bố Quyết định tặng Huân Chương Lao động hạng Nhì cho 01 tập thể; Huân chương Lao động hạng Ba cho 03 cá nhân; Cờ Thi đua Chính phủ cho 03 tập thể và Bằng khen Thủ tướng Chính phủ cho 02 tập thể và 09 cá nhân thuộc Thanh tra Chính phủ.

                                                                         Nguyễn Đức Trung