Skip to main content

Trang chủ

anh

Sở ban ngành

anh

Công tác nội chính

Huyện Lộc Bình tổ chức Hội nghị đối thoại trực tiếp giữa UBND huyện với các hộ gia đình, cá nhân có đất đai, tài sản bị ảnh hưởng bởi dự án Cầu Lộc Bình số 1, Đường giao thông và Khu tái định cư xã Lục Thôn, huyện Lộc Bình, tỉnh Lạng  Sơn 

Sáng ngày 12/4/2024, huyện Lộc Bình đã tổ chức Hội nghị đối thoại trực tiếp giữa UBND huyện với các hộ gia đình, cá nhân có đất đai, tài sản bị ảnh hưởng bởi dự án Cầu Lộ

anh

anh

Liên kết website

anh

Công tác phòng chống tham nhũng

Hội nghị triển khai chuyên đề năm 2024: “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh về kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực"

Thực hiện Kế hoạch số 144-KH/TU, ngày 05/01/2024 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về thực hiện Kết luận số 01-KL/TW, ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ th

anh
anh
anh
Học tập Bác Hồ
anh

Công tác tư pháp và Cải cách Tư pháp

Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp tỉnh ban hành Chương trình công tác cải cách tư pháp năm 2024

Thực hiện Nghị quyết số 139-NQ/TU, ngày 06/12/2023 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về nhiệm vụ năm 2024; Quyết định số 03-QĐ/BCĐ, ngày 22/01/2018 của Ban Chỉ đạo Cải cách

anh
anh

Tin hoạt động

Ban Nội chính Tỉnh ủy: Hội nghị tập huấn công tác bảo vệ bí mật nhà nước

Thực hiện Kế hoạch số 44/KH-BCĐ, ngày 18/3/2024 của Ban Chỉ đạo công tác bảo vệ bí mật nhà nước tỉnh Lạng Sơn về thực hiện công tác bảo vệ bí mật nhà nước tỉnh Lạng Sơn n