Skip to main content

Trang chủ

anh

Sở ban ngành

anh

Công tác nội chính

Lãnh đạo Huyện ủy Đình Lập thăm, tặng quà, chúc Tết các đơn vị lực lượng vũ trang đứng quân trên địa bàn

Thực hiện Chỉ thị số 26-CT/TW, ngày 23/11/2023 của Ban Bí thư về việc tổ chức Tết Giáp Thìn năm 2024, ngày 29/01/2024, Đoàn công tác của huyện do đồng chí Đặng Văn Lộc, P

anh

anh

Liên kết website

anh

Công tác phòng chống tham nhũng

Ban cán sự đảng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Lạng Sơn tổ chức Hội nghị trực tuyến quán triệt, phổ biến các Quy định số 131, 132 của Bộ Chính trị

Ngày 25/01/2024, Ban cán sự đảng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Lạng Sơn tổ chức Hội nghị quán triệt, phổ biến, triển khai thực hiện Quy định số 131-QĐ/TW, ngày 27/10/2023 c

anh
anh
anh
Học tập Bác Hồ
anh

Công tác tư pháp và Cải cách Tư pháp

Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp tỉnh kiểm tra công tác cải cách tư pháp tại Tòa án nhân dân tỉnh

Thực hiện Kế hoạch số 15-KH/BCĐ, ngày 08/5/2023 về kiểm tra công tác cải cách tư pháp (CCTP) năm 2023 và Quyết định số 17-QĐ/BCĐ, ngày 05/9/2023 về thành lập các đoàn kiể

anh
anh

Tin hoạt động

Lãnh đạo Ban Nội chính Tỉnh ủy làm việc với xã Tú Mịch, huyện Lộc Bình

Thực hiện Nghị quyết số 77-NQ/TU, ngày 25/5/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về phân công cấp ủy viên, lãnh đạo, quản lý các cấp phụ trách, theo dõi, hỗ trợ xã, phường, thị