Skip to main content

Trang chủ

anh

Sở ban ngành

anh

Công tác nội chính

Ban Nội chính Tỉnh ủy tổ chức lấy phiếu tín nhiệm đối với các chức danh, chức vụ lãnh đạo, quản lý

Ngày 14/11/2023, Ban Nội chính Tỉnh ủy đã tổ chức Hội nghị lấy phiếu tín nhiệm đối với các đồng chí giữ chức danh, chức vụ lãnh đạo, quản lý của Ban Nội chính Tỉnh; tham

anh

anh

Liên kết website

anh

Công tác phòng chống tham nhũng

Lạng Sơn: Hưởng ứng Cuộc thi trắc nghiệm trực tuyến tìm hiểu chính sách, pháp luật về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực

Thực hiện kế hoạch của Ban Tuyên giáo Trung ương về tổ chức Cuộc thi trắc nghiệm trực tuyến tìm hiểu chính sách, pháp luật về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, ngày 07/1

anh
anh
anh
Học tập Bác Hồ
anh

Công tác tư pháp và Cải cách Tư pháp

Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp tỉnh kiểm tra công tác cải cách tư pháp tại Tòa án nhân dân tỉnh

Thực hiện Kế hoạch số 15-KH/BCĐ, ngày 08/5/2023 về kiểm tra công tác cải cách tư pháp (CCTP) năm 2023 và Quyết định số 17-QĐ/BCĐ, ngày 05/9/2023 về thành lập các đoàn kiể

anh
anh

Tin hoạt động

Đồng chí Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy Lạng Sơn được bầu giữ chức danh Phó Chủ tịch UBND tỉnh

Sáng 14/11, HĐND tỉnh khóa XVII nhiệm kỳ 2021 - 2026 tổ chức kỳ họp thứ 20, kỳ họp chuyên đề bầu Phó Chủ tịch UBND tỉnh, lấy phiếu tín nhiệm 27 chức danh và xem xét, thôn