Sáng ngày 06/12/2019, Huyện Cao Lộc tổ chức Hội nghị đối thoại giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với nhân dân năm 2019. Tham dự Hội nghị có đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, chủ trì Hội nghị. Các đồng chí là lãnh đạo Hội đồng nhân dân huyện, Ủy ban nhân dân huyện; trưởng các phòng, ban ngành, cơ quan, đơn vị trên địa bàn; Mặt trận tổ quốc và các tổ chức chính trị xã hội cùng 60 đại biểu là nhân dân đại diện cho 23 xã, thị trấn.

a

      Tại Hội nghị, các đại biểu đã được quán triệt mục đích, yêu cầu, nội quy đối thoại; nghe báo cáo tóm tắt kết quả thực hiện các nhiệm vụ năm 2019, phương hướng nhiệm vụ năm 2020 và những vấn đề được Nhân dân quan tâm trong thời gian qua. Hội nghị tiến hành đối thoại trực tiếp trên các lĩnh vực: Kinh tế, văn hóa – xã hội, quốc phòng – an ninh; xây dựng Đảng và hệ thống chính trị; các vấn đề về lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy đảng, sự quản lý, điều hành của chính quyền và những vấn đề nổi cộm trong thời gian vừa qua được Nhân dân đặc biệt quan tâm như: công tác quản lý đất đai, bồi thường giải phóng mặt bằng thực hiện các dự án trên địa bàn huyện; việc thực hiện các chế độ, chính sách... Tại hội nghị đã có 18 lượt ý kiến của các đại biểu đại diện Nhân dân đề nghị trả lời hoặc làm rõ. Người đứng đầu cấp ủy, chính quyền huyện đã trả lời trực tiếp và làm rõ những vấn đề mà Nhân dân quan tâm ngay tại hội nghị. Những vấn đề cần có thời gian xác minh, làm rõ, đã chỉ đạo các phòng, ban chuyên môn liên quan khẩn trương kiểm tra, tham mưu giải quyết đáp ứng yêu cầu, nguyện vọng hợp pháp, chính đáng của nhân dân.

      Hội nghị  đã phát huy được tinh thần dân chủ, quyền làm chủ của nhân dân đồng thời tăng cường trách nhiệm của cán bộ lãnh đạo, kịp thời giải quyết những vấn đề còn tồn tại ở cơ sở, tạo sự đồng thuận, thống nhất trong nhân dân, góp phần xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội của địa phương.

                                                                Nguyễn Mai, Huyện ủy Cao Lộc