LSO-Hôm nay (9/12), Kỳ họp thứ mười bốn HĐND tỉnh khóa XVI, nhiệm kỳ 2016 – 2021 tiếp tục chương trình làm việc với các nội dung: thảo luận tại tổ và phản ánh kết quả thảo luận, chất vấn và trả lời chất vấn, thông qua các nghị quyết và bế mạc kỳ họp.

      Trong phiên làm việc buổi sáng, các đại biểu đã thảo luận tại tổ và phản ánh kết quả thảo luận, đã có 47 lượt ý kiến thảo luận về các lĩnh vực, trong đó tập trung vào chỉ tiêu tăng trưởng kinh tế; quản lý hạ tầng, phát triển Khu Kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng – Lạng Sơn; thực hiện tái cơ cấu ngành nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới; các giải pháp giải quyết hiệu quả tình trạng nợ đọng thuế; giải pháp thu hút, hỗ trợ doanh nghiệp đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn; xây dựng cơ bản, tình hình an ninh trật tự, phát triển du lịch…

      Tại phiên chất vấn và trả lời chất vấn, các đại biểu HĐND đã đặt câu hỏi và nghe lãnh đạo các sở: Tài Nguyên – Môi trường, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Kế hoạch – Đầu tư, Giáo dục và Đào tạo, Y tế và Ban Quản lý Khu Kinh tế Cửa khẩu Đồng Đăng – Lạng Sơn giải trình, làm rõ các vấn đề được đông đảo cử tri và nhân dân quan tâm như: tình trạng nợ đọng xây dựng cơ bản, nợ khối lượng hoàn thành và giải pháp khắc phục trong thời gian tới; căn cứ pháp lý đối với 74 dự án phải thu hồi đất năm 2020 chưa có trong quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2011 – 2020; các giải pháp phát triển kinh tế đồi rừng; giải pháp nâng cao chất lượng giáo dục – đào tạo trên địa bàn tỉnh. Đặc biệt là chương trình giáo dục phổ thông, sách giáo khoa mới; nâng cao chất lượng khám chữa bệnh tuyến cơ sở; thực trạng, giải pháp lộ trình phát triển Khu Kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng – Lạng Sơn…


Đồng chí Phạm Ngọc Thưởng, 
Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh báo cáo làm rõ một số vấn đề về kinh tế – xã hội của tỉnh

      Thay mặt lãnh đạo UBND tỉnh, đồng chí Phạm Ngọc Thưởng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh làm rõ một số vấn đề về kinh tế – xã hội của tỉnh, trong đó, tập trung phân tích nguyên nhân tốc độ tăng trưởng kinh tế năm 2019 chưa đạt mục tiêu đề ra. Đồng chí nhấn mạnh một số giải pháp để thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội năm 2020 như: nghiên cứu, xác định đúng, trúng các nhóm nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu; tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, tháo gỡ khó khăn vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện; tiếp tục cải cách thủ tục hành chính; thường xuyên phát động các đợt thi đua cao điểm; triển khai các chương trình, đề án, chính sách gắn với tuyên truyền đúng đối tượng để nâng cao hiệu quả thực hiện.


Các đại biểu HĐND tỉnh biểu quyết thông qua nghị quyết

      Tại kỳ họp, các đại biểu đã xem xét, thảo luận, biểu quyết thông qua 25 nghị quyết về các lĩnh vực kinh tế – xã hội.


Đồng chí Hoàng Văn Nghiệm, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy,
Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu bế mạc kỳ họp

      Phát biểu bế mạc kỳ họp, đồng chí Hoàng Văn Nghiệm, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh nhấn mạnh: Kỳ họp là cơ sở pháp lý quan trọng để UBND tỉnh chỉ đạo, điều hành thực hiện hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ kế hoạch năm 2020 và những năm tiếp theo.

       Đồng chí đề nghị: Thời gian tới, các cấp, ngành tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt các nhiệm vụ, giải pháp đã đề ra. HĐND tỉnh cần tăng cường giám sát việc thực hiện các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước trên tất cả các lĩnh vực kinh tế – văn hóa, xã hội, quốc phòng – an ninh; phát huy hơn nữa vai trò, trách nhiệm của Thường trực HĐND, các ban HĐND, các đại biểu HĐND tỉnh để nâng cao chất lượng kỳ họp của HĐND. Cùng đó phối hợp với lãnh đạo UBND tỉnh xử lý tốt các vấn đề phát sinh giữa 2 kỳ họp; đổi mới phương thức làm việc, tiếp xúc cử tri, tăng cường hiệu lực, hiệu quả hoạt động giám sát và quyết định các vấn đề quan trọng khác của địa phương.

      UBND tỉnh tăng cường công tác chỉ đạo, điều hành hoạt động, quan tâm giải quyết, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp cũng như những kiến nghị chính đáng của nhân dân; chỉ đạo thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh ngay từ đầu năm 2020; chuẩn bị tốt các điều kiện tổ chức đại hội Đảng các cấp, tạo tiền đề cho bước phát triển toàn diện và vững chắc trong giai đoạn 2021 – 2025.

      Đồng chí yêu cầu: Sau kỳ họp, các tổ đại biểu HĐND tỉnh tổ chức tiếp xúc cử tri, báo cáo đầy đủ kết quả kỳ họp đến cử tri; tuyên truyền, vận động cử tri và nhân dân cùng thực hiện.

                                                                             Nguồn: Baolangson.vn