Dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Chi bộ Ban Nội chính Tỉnh ủy, Ban Chấp hành Công đoàn đã phối hợp với Thủ trưởng cơ quan tổ chức quán triệt, phát động, triển khai các hoạt động công đoàn năm 2019, góp phần hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị của cơ quan được giao, kết quả được thể hiện trên các mặt như sau:

      Công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho đoàn viên công đoàn được xác định là nhiệm vụ quan trọng; Ban chấp hành Công đoàn cơ sở đã tuyên truyền sâu rộng đến đoàn viên cơ quan các văn bản của Trung ương, của tỉnh, của công đoàn cấp trên thông qua hệ thống mạng nội bộ, lồng ghép trong các buổi sinh hoạt Công đoàn. Trong đó, chú trọng triển khai Kế hoạch học tập chuyên đề năm 2019 với chủ đề “Xây dựng ý thức tôn trọng Nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống Nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử quan trọng trong năm 2019 của đất nước, của tỉnh và của ngành Nội chính Đảng; tuyên truyền thực hiện Chỉ thị số 28-CT/TU, ngày 27/3/2008 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về xây dựng nếp sống văn minh đô thị, tăng cường quản lý trật tự, vệ sinh môi trường đô thị tới toàn thể đoàn viên, người lao động, qua đó, đoàn viên cơ quan đã thực hiện nghiêm túc nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, không có hiện tượng phô trương, lãng phí.

DXVS

      Đảm bảo quyền, lợi ích hợp pháp của đoàn viên công đoàn: Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở tích cực nghiên cứu các văn bản Hướng dẫn của Trung ương, của tỉnh có liên quan đến quyền và lợi ích thiết thực của đoàn viên để triển khai thực hiện đảm bảo chính xác, kịp thời. Phối hợp với Thủ trưởng cơ quan tổ chức thành công Hội nghị cán bộ công chức năm 2019, triển khai thực hiện nghiêm túc Quy chế dân chủ ở cơ sở; công khai, minh bạch trong công tác thu, chi tài chính công đoàn; kịp thời sửa đổi và bổ sung các nội quy, quy chế, quy định rõ trách nhiệm của tập thể lãnh đạo và trách nhiệm của Ban Chấp hành Công đoàn, trách nhiệm của đoàn viên và các tổ chức, đoàn thể trong cơ quan. Cử đại diện tham gia vào các Hội đồng của cơ quan như Hội đồng Thi đua khen thưởng, Hội đồng nâng bậc lương;  giám sát chặt chẽ việc thực hiện chế độ chính sách đối với người lao động.

      Quan tâm công tác thi đua, khen thưởng: Ngay từ đầu năm, Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở phối hợp với Thủ trưởng cơ quan phát động thi đua, ký kết giao ước thi đua với Cụm thi đua các Ban Nội chính tỉnh ủy, thành ủy và Cụm thi đua các cơ quan ban đảng, đoàn thể tỉnh; tổ chức các phong trào thi đua gắn với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của cơ quan; tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, cải tiến lề lối, tác phong làm việc. Tiếp tục triển khai sâu rộng các phong trào thi đua “Lao động giỏi”, “Lao động sáng tạo”; Phong trào “Lạng Sơn cùng cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”; Phong trào thi đua "Cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Lạng Sơn thực hiện văn hóa công sở" giai đoạn 2019-2025 trong đoàn viên cơ quan. Hưởng ứng các phong trào do Công đoàn cấp trên triển khai, đoàn viên cơ quan tham gia đóng góp kinh phí ủng hộ thực hiện công trình, sản phẩm chào mừng kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Công đoàn Việt Nam và 10 năm ngày thành lập Công đoàn Viên chức tỉnh; tham gia cùng các đơn vị trong Cụm thi đua, đại biểu Công đoàn viên chức tỉnh thăm hỏi, tặng quà cho 10 hộ gia đình chính sách tại xã Tân Thành, huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn với tổng giá trị 10 triệu đồng tiền mặt và 500 kg gạo. Nhân dịp chào mừng kỷ niệm 110 năm Ngày sinh đồng chí Hoàng Văn Thụ, Công đoàn cơ sở Ban Nội chính Tỉnh ủy phối hợp với Thủ trưởng cơ quan đã tổ chức hoạt động về nguồn, trong đó tổ chức dâng hương tại nhà tưởng niệm đồng chí Hoàng Văn Thụ tại xã Hoàng Văn Thụ, huyện Văn Lãng, tỉnh Lạng Sơn; tặng 04 xuất quà cho 04 học sinh nghèo vượt khó trên địa bàn xã với tổng số tiền và quà trị giá 2 triệu đồng. Ngoài ra, đoàn viên cơ quan tích cực tham gia đóng góp, ủng hộ Quỹ Nhân đạo, phong trào “Tết vì người nghèo và nạn nhân chất độc da cam” Xuân Kỷ Hợi 2019; Quỹ Bảo vệ trẻ em năm 2019 với số tiền trên 2 triệu đồng. Qua đó, Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở đã làm tốt công tác sơ kết, tổng kết các phong trào thi đua, lựa chọn, biểu dương, khen thưởng kịp thời, đúng đối tượng.

      Nhằm xây dựng môi trường làm việc xanh, sạch, đẹp, đoàn viên cơ quan đóng góp kinh phí, công sức, cải tạo khuôn viên trong trụ sở cơ quan, trồng bổ sung cây xanh và một số loại hoa với trị giá khoảng 20 triệu đồng, các phong trào do Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở triển khai đều được sự tham gia, hưởng ứng của 100% đoàn viên cơ quan.

ầ

       Các hoạt động nâng cao đời sống tinh thần, sức khỏe cho đoàn viên luôn được chú trọng, Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở phối hợp với Thủ trưởng cơ quan tạo điều kiện tổ chức cho đoàn viên công đoàn đón Tết Nguyên đán Kỷ Hợi với tinh thần tiết kiệm, tuyệt đối an toàn; tổ chức khám sức khỏe định kỳ cho đoàn viên; kịp thời thăm hỏi đoàn viên khi đau ốm, hiếu hỷ. Trong năm đã thăm hỏi 10 trường hợp với tổng số tiền trị giá 2,7 triệu đồng.

     Thực hiện Chương trình “Nâng cao trình độ, kỹ năng nghề nghiệp của đoàn viên và người lao động”, phối hợp với chính quyền đã cử 03 cán bộ đi đào tạo, bồi dưỡng kiến thức tại Hàn Quốc và Trung Quốc; cử trên 14 lượt cán bộ, công chức, tham gia các lớp đào tạo, bồi dưỡng nhằm nâng cao trình độ lý luận chính trị, chuyên môn, nghiệp vụ.

       Công tác nữ công luôn được quan tâm, Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở tiếp tục đẩy mạnh và nâng cao chất lượng phong trào thi đua “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” gắn với phong trào “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc”; phối hợp với Thủ trưởng cơ quan thường xuyên quan tâm, tổ chức gặp mặt, tọa đàm, tặng quà các nữ đoàn viên nhân Ngày Quốc tế phụ nữ 8/3; Ngày truyền thống Phụ nữ Việt Nam 20/10; vận động 100% nữ đoàn viên cơ quan tham gia vào các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao do cơ quan và Công đoàn viên chức tỉnh triển khai; 100% nữ đoàn viên tích cực chăm sóc vườn hoa, cây cảnh trong khuôn viên cơ quan, tích cực phấn đấu hoàn thành tốt các nhiệm vụ khác khi được Lãnh đạo Ban giao nhiệm vụ.

     Phát huy những kết quả đã đạt được, năm 2020 Công đoàn cơ sở Ban Nội chính Tỉnh ủy tiếp tục triển khai kịp thời các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các văn bản của công đoàn cấp trên đến đoàn viên; thực hiện các phong trào thi đua yêu nước, gắn với việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; phối hợp với Thủ trưởng cơ quan thường xuyên rà soát, thực hiện tốt các chế độ, chính sách, chăm lo cải thiện điều kiện làm việc đối với đoàn viên; bảo đảm kịp thời, đầy đủ các chế độ, chính sách theo quy định; vận động đoàn viên tích cực tham gia các hoạt động xã hội, từ thiện; tích cực tham gia các phong trào thi đua, văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao; làm tốt công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện Điều lệ Công đoàn, thực hiện các chế độ, chính sách liên quan đến đoàn viên; đảm bảo thực hiện nghiêm túc công tác thu chi tài chính, quản lý, sử dụng tài chính công đoàn; tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức, nâng cao chất lượng hiệu quả hoạt động của Công đoàn cơ sở; đẩy mạnh công tác phát triển đoàn viên, xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh; tham gia xây dựng tổ chức đảng, cơ quan trong sạch, vững mạnh.

                                                                                   Hoàng Thị Hằng