Vừa qua, Huyện ủy Bắc Sơn tổ chức Hội nghị Đối thoại trực tiếp giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với Nhân dân trên địa bàn huyện năm 2019. Đồng chí Hoàng Văn Tạo, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy chủ trì hội nghị. Tham dự hội nghị 230 đại biểu gồm: Lãnh đạo cấp ủy, chính quyền, các cơ quan, ban, ngành đoàn thể từ huyện đến cơ sở và đại diện các tập thể, cá nhân thuộc mọi tầng lớp Nhân dân đang sinh sống, làm việc, lao động trên địa bàn huyện.

Â

Quang cảnh Hội nghị     

    Năm 2019, là năm thứ 3 huyện Bắc Sơn tổ chức Hội nghị Đối thoại trực tiếp giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với Nhân dân. Qua 03 lần tổ chức, đã có tổng số 151 ý kiến, kiến nghị của Nhân dân, trong đó có 131 ý kiến, kiến nghị được trả lời trực tiếp tại Hội nghị, 20 ý kiến tiếp thu để chỉ đạo giải quyết.

    Qua việc đối thoại trực tiếp giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với Nhân dân đã giải quyết được những vấn đề người dân quan tâm, bức xúc, hạn chế được tình trạng khiếu nại, khiếu kiện, tố cáo vượt cấp, tăng cường sự tham gia của người dân vào công tác quản lý Nhà nước về an ninh trật tự, an toàn xã hội, đấu tranh phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội, hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo và công tác phòng, chống tham nhũng, lãnh phí, phát triển kinh tế - xã hội của huyện, xây dựng được niềm tin của Nhân dân vào Đảng, Nhà nước và cấp uỷ, chính quyền địa phương.

Hoàng Yến,  Huyện ủy Bắc Sơn