Thực hiện chương trình công tác năm 2019, ngày 06/9/2019, Ban Nội chính Tỉnh ủy phối hợp với Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh, Báo Lạng Sơn tổ chức Hội nghị bồi dưỡng nghiệp vụ cộng tác viên năm 2019. Đồng chí Đào Đức Hoan, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy- Trưởng Ban Biên tập Trang thông tin điện tử dự và chỉ đạo Hội nghị.

123

       Đồng chí Nguyễn Mai Loan, Phó Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy - Phó Trưởng Ban Biên tập Trang thông tin điện tử đã công bố Quyết định công nhận cộng tác viên, thông qua Quy chế hoạt động của cộng tác viên Trang thông tin điện tử; giới thiệu khái quát chức năng, nhiệm vụ của Ban Nội chính Tỉnh ủy và tình hình hoạt động, kết quả viết tin, bài 8 tháng đầu năm 2019.

        Hội nghị đã được nghe đồng chí Tống Ngọc Sơn- Phó Trưởng phòng Biên tập, Đài Phát thanh -Truyền hình tỉnh và đồng chí Vy Thúy Hường - Phó Trưởng phòng Thư ký Tòa soạn, Báo Lạng Sơn truyền đạt những nội dung cơ bản về viết tin; phương pháp, cách thức khai thác thông tin từ văn bản báo cáo, hồ sơ, tài liệu, tư liệu của các cơ quan, tổ chức, đơn vị và trên mạng để viết tin; kỹ năng chụp ảnh cuộc họp, hội nghị, hội thảo và phân tích một số tin, bài, ảnh đã đăng tải trên Trang thông tin điện tử Ban Nội chính Tỉnh ủy .

342

       Thông qua Hội nghị đã giúp cho các học viên nâng cao kiến thức, kỹ năng viết tin, chụp ảnh, đảm bảo tính thời sự, hấp dẫn, chính xác để ứng dụng có hiệu quả vào quá trình tác nghiệp thực tế trong công tác, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Trang thông tin điện tử Ban Nội chính Tỉnh ủy trong thời gian tới.

 

 

                                                                           Tin: Ngô Thị Hường

                                                                                   Ảnh: Trần Huyền