Vừa qua, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Lạng Sơn tổ chức Hội thảo khoa học Đề tài “Giải pháp nhằm nâng cao chất lượng kiểm tra các tổ chức đảng trực thuộc Tỉnh ủy và cán bộ, đảng viên thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý khi có dấu hiệu vi phạm trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn trong giai đoạn hiện nay”. Đồng chí Lý Văn Thăng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy chủ trì hội thảo. Dự hội thảo có đại diện lãnh đạo: Văn phòng Tỉnh ủy và các Ban xây dựng Đảng tỉnh, Ban cán sự đảng Ủy ban nhân dân tỉnh, Sở khoa học và Công nghệ; đại diện Thường trực các huyện ủy: Bắc Sơn, Bình Gia, Văn Lãng, Hữu Lũng và Thành ủy Lạng Sơn; đại diện lãnh đạo Ủy ban Kiểm tra các huyện ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy.  

1

           Căn cứ kế hoạch thực hiện đề tài khoa học năm 2019, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Lạng Sơn đã chủ trì xây dựng và thực hiện Đề tài, tiến hành tổng hợp, đánh giá thực trạng công tác kiểm tra các tổ chức đảng trực thuộc Tỉnh ủy và cán bộ, đảng viên thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý khi có dấu hiệu vi phạm trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn trong những năm vừa qua.

          Tại cuộc hội thảo, các báo cáo tham luận của các đơn vị, các ý kiến thảo luận, trao đổi của các đại biểu đã làm rõ thêm các nội dung của đề tài. Phát biểu tại Hội thảo, đồng chí Trần Hữu Đắc, Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ đã đề nghị Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Lạng Sơn tiếp thu các ý kiến đóng góp tại Hội thảo, tiếp tục phối hợp với các ngành có liên quan bổ sung, hoàn chỉnh đề tài.

                                                                                                                      Mai Loan