Chiều 7/6, Đoàn công tác của Thường trực Tỉnh ủy do đồng chí Nguyễn Quốc Đoàn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy làm trưởng đoàn làm việc với Đảng ủy, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh.

aa

Tại buổi làm việc, đoàn công tác đã nghe lãnh đạo Đảng ủy BĐBP tỉnh báo cáo khái quát đặc điểm tình hình, chức năng nhiệm vụ của Đảng ủy, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh; báo cáo tình hình kết quả công tác năm 2021 và 6 tháng đầu năm 2022, phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ giải pháp 6 tháng cuối năm 2022. Trong đó báo cáo làm rõ các nội dung: thực hiện nhiệm vụ của BĐBP; thực hiện 3 văn kiện pháp lý biên giới đất liền Việt Nam – Trung Quốc; công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng vững mạnh toàn diện; triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025…

aa

Lãnh đạo Đảng ủy, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh và các đồn đã nêu một số khó khăn, vướng mắc, kiến nghị, cụ thể như: đề xuất Thường trực Tỉnh uỷ xem xét quan tâm hằng năm chỉ đạo bố trí phân bổ kinh phí cho ban chỉ đạo thực hiện 3 văn kiện pháp lý về biên giới các huyện biên giới; nghiên cứu, khảo sát, đầu tư xây dựng đường tuần tra trên tuyến biên giới của tỉnh và làm đường nhánh bằng bê tông lên kiểm tra các cột mốc quốc giới; khảo sát, rà phá vật cản để phục vụ cho công tác quản lý, bảo vệ biên giới và phát triển kinh tế, xã hội ở khu vực biên giới; bố trí kinh phí cho các huyện biên giới để phân bổ cho các xã, thị trấn biên giới tổ chức ngày hội biên phòng toàn dân và khen thưởng, động viên cán bộ, Nhân dân có thành tích trong thực hiện phong trào; đề xuất Thường trực Tỉnh uỷ xem xét, chỉ đạo giao trụ sở cũ của Kho bạc Nhà nước tỉnh cho Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh quản lý, sử dụng.

aa

Tại buổi làm việc, các thành viên đoàn công tác và đại biểu dự họp đã phát biểu phân tích, làm rõ hơn những kết quả đạt được, khó khăn, vướng mắc và kiến nghị của đơn vị; công tác phối hợp giữa các huyện biên giới, các sở, ngành đối với BĐBP tỉnh.

aa

Phát biểu kết luận buổi làm việc, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy ghi nhận những kết quả đạt được của Đảng ủy, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh. Đồng chí đề nghị: Lực lượng BĐBP tỉnh cần chủ động tham mưu cho tỉnh trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các quan điểm, chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, các quy định của Trung ương và cấp uỷ, chính quyền địa phương; quyết liệt, hiệu quả trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, phát huy vai trò, trách nhiệm nêu gương của người đứng đầu; chủ động nắm tình hình địa bàn, khu vực biên giới, dự báo tình hình ngoại biên. Trong giáo dục chính trị, tư tưởng cho cán bộ, chiến sỹ cần bám sát tinh thần nội dung của công tác xây dựng, chỉnh đốn đảng, xây dựng bộ máy tinh, gọn, mạnh. Đồng thời giáo dục chính trị tư tưởng gắn với thực hiện Kết luận số 01 ngày 18/5/2016 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị khóa XII “Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và Kết luận số 21-KL/TW ngày 25/10/2021 củ Ban Chấp hành Trung ương về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá” đi đôi với tăng cường quản lý cán bộ chặt chẽ, không để xảy ra sai phạm.

Đồng chí Bí thư Tỉnh uỷ đề nghị: Đảng uỷ, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh tập trung xây dựng nền quốc phòng toàn dân, trọng tâm là nền biên phòng toàn dân, thế trận biên phòng toàn dân gắn với nền an ninh nhân dân, thế trận an ninh nhân dân. Cùng với đó, tăng cường công tác phối hợp với các lực lượng đảm bảo đồng bộ, toàn diện, phù hợp với thực tiễn. Trong công tác tuyên truyền vận động cần đổi mới hình thức, biện pháp, đảm bảo tuyên truyền đến từng hộ gia đình, từng người dân về các chủ trương, đường lối chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Đồng thời xây dựng và tập hợp lực lượng làm tốt công tác đấu tranh, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, phòng chống tự diễn biến, tự chuyển hoá trong cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân trên không gian mạng.

Tại buổi làm việc, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy và các thành viên đoàn công tác ghi nhận những đề xuất, kiến nghị của Đảng uỷ, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh và giao Văn phòng Tỉnh uỷ tổng hợp và đề xuất Thường trực Tỉnh ủy giao các cơ quan chuyên môn xem xét giải quyết trong thời gian tới.

Tác giả: THANH HUYỀN – ĐÌNH QUANG – HOÀNG NHƯ

                Nguồn: https://baolangson.vn