Sáng ngày 27/04/2022, tại xã Tam Gia, huyện Lộc Bình Đồn Biên phòng Chi Lăng đã phối hợp với xã Tam Gia, huyện Lộc Bình và xã Bính Xá, huyện Đình lập tổ chức tập huấn công tác quản lý, bảo vệ biên giới cho 74 hộ gia đình ở 05 thôn giáp biên nhận tự quản đường biên, mốc giới.

aa

        Tại Hội nghị tập huấn, 74 hộ gia đình (trong đó: Xã Tam Gia, huyện Lộc Bình có 66 hộ gia đình, xã Bính Xá, huyện Đình Lập có 08 hộ gia đình) ở 05 thôn giáp biên của hai xã được nghe tuyên truyền các văn bản pháp luật về biên giới, Ba văn kiện pháp lý biên giới trên đất liền Việt Nam - Trung Quốc (Nghị định thư phân giới cắm mốc; Hiệp định về Quy chế quản lý biên giới trên đất liền Việt Nam - Trung Quốc; Hiệp định về cửa khẩu và Quy chế quản lý cửa khẩu biên giới đất liền Việt Nam - Trung Quốc); Luật biên giới quốc gia năm 2003; Luật Biên phòng Việt Nam năm 2020; Nghị định số 34/2014/NĐ-CP ngày 29/4/2014 của Chính phủ về Quy chế khu vực biên giới đất liền nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; Nghị định số 96/2020/NĐ-CP ngày 24/8/2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý, bảo vệ biên giới quốc gia. Thông tin về tình hình biên giới, địa bàn; tình hình hoạt động xây dựng các công trình dọc đường biên giới của phía Trung Quốc; cách xác định đường biên giới, hướng đi của đường biên giới trên bản đồ và trên thực địa; các hoạt động vi phạm quy chế quản lý biên giới; phương thức, thủ đoạn hoạt động của các loại tội phạm ở khu vực biên giới; bồi dưỡng kỹ năng, phương pháp xử lý cho Nhân dân khi phát hiện các hoạt động vi phạm Hiệp định về Quy chế quản lý biên giới; trao đổi, thảo luận, trả lời những ý kiến băn khoăn, vướng mắc của Nhân dân...

Qua Hội nghị tập huấn, nhằm tuyên truyền, phổ biến sâu rộng nội dung Ba văn kiện pháp lý biên giới đất liền Việt Nam - Trung Quốc; các văn bản pháp luật về biên giới quốc gia, Luật Biên phòng Việt Nam tới cấp ủy, chính quyền địa phương và các hộ gia đình, thôn giáp biên. Qua đó, giúp Nhân dân hiểu rõ tầm quan trọng của biên giới quốc gia, nâng cao tinh thần trách nhiệm của mỗi công dân trong xây dựng và bảo vệ đường biên, mốc giới, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia.

 

                                                                 Vi Minh Tư, Huyện uỷ Lộc Bình