Skip to main content

Trang chủ

anh

Sở ban ngành

anh

Công tác nội chính

TỈNH ỦY LẠNG SƠN TỔ CHỨC HỘI NGHỊ GIAO BAN THỰC HIỆN QUY ĐỊNH SỐ 11-QĐ/TW, NGÀY 18/02/2019 CỦA BỘ CHÍNH TRỊ QUÝ I NĂM 2023

Chiều 29/3/2023, Tại trụ sở Tỉnh ủy, Ban Nội chính Tỉnh ủy đã tham mưu Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị giao ban thực hiện Quy định số 11-QĐ/TW, ngày 18/02/2019 của Bộ Chính trị

anh

anh

Liên kết website

anh

Công tác phòng chống tham nhũng

Đa dạng hình thức tuyên truyền pháp luật về phòng, chống tham nhũng

Xác định rõ công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật là một trong những nhiệm vụ quan trọng trong công tác phòng, chống tham nhũng (PCTN), thời gian qua, cấp ủy

anh
anh
anh
Học tập Bác Hồ
anh

Công tác tư pháp và Cải cách Tư pháp

Thường trực Tỉnh ủy Lạng Sơn tổ chức Hội nghị giao ban công tác nội chính, phòng chống tham nhũng và cải cách tư pháp quý I năm 2023

       Chiều 21/3/2023, Thường trực Tỉnh uỷ tổ chức Hội nghị giao ban công tác nội chính, phòng chống tham nhũng (PCTN) và cải cách tư pháp (CCTP) quý I năm 2023; triển k

anh
anh

Tin hoạt động của Trung ương và các tỉnh

Đồng chí Trưởng Ban Nội chính Trung ương làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lạng Sơn

Ngày 9/3/2023, Đoàn công tác của Ban Nội chính Trung ương do đồng chí Phan Đình Trạc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương làm Tr