Triển khai Tuyên bố ASEAN về vai trò của nền công vụ - Giao ban công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng 9 tháng năm 2018, triển khai nhiệm vụ trọng tâm Quý IV năm 2018 - Ban Thường vụ Tỉnh ủy Khánh Hòa: Tiếp tục thực hiện có hiệu quả công tác thi hành pháp luật trên địa tỉnh

Nhằm ứng dụng khoa học công nghệ trong công tác đảm bảo TTATGT, thời gian qua, Công an Lạng Sơn đã tham mưu cấp ủy, chính quyền địa phương tăng cường đầu tư lắp đặt hệ thống camera giao thông. Với thời gian hoạt động 24/24h, camera giao…

ảnh
Học tập Bác Hồ