Ngày 28/7/2022, tại trụ sở Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, Đoàn kiểm tra số 833 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy tiến hành làm việc trực tiếp với Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ đội Biên phòng tỉnh theo kế hoạch kiểm tra đối với Ban Thường vụ và cá nhân một…

ảnh
Học tập Bác Hồ